Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Pokud začnu využívat služby virtuálního sídla společnosti, mohou úřady nechat mé sídlo přemístit zpět?

Pravdou je, že finanční úřady mohou i z vlastního podnětu usilovat o takzvanou delegaci místní příslušnosti. Místní příslušnost rozhoduje o tom, který finanční úřad bude provádět úkony vůči daňovému subjektu, tedy podnikateli, a kam on bude podávat například daňová přiznání.

O delegaci místní příslušnosti rozhodne správce daně, tedy finanční ředitelství nebo ministerstvo financí. K delegaci dochází v případě, že je podezření na fiktivní sídlo a z hlediska účinnosti a hospodárnosti správy je vhodnější, aby podnikatel spadal pod jiný finanční úřad.

I z tohoto důvodu nemusí být umístění sídla do Prahy tou nejlepší variantou.