Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 4 příspěvky pro 11 2014 v kategorii Etiketa

Líbání ruky a líbání na přivítanou

  • 0

Vlastně nejde o polibek, jen o jeho naznačení.

Ještě dnes v několika zemích, třeba ve Francii, Španělsku, Jižní Americe a v Polsku je zvykem políbit ruku dámě. Jakmile tedy žena cítí, že muž její nabídnutou ruku nestiskl, ale uchopil jen za konečky prstů a otáčí ji hřbetem dlaně nahoru, neklade odpor a podvolí…

Číst
Kategorie: Etiketa

Podávání ruky

  • 0

Chystáte se do společnosti, ale pořádně neznáte správnost etikety? Po přečtení tohoto článku zvládnete druhý bod – podávání ruky.

V celém civilizovaném světě se dnes běžně zdraví podáním ruky. Jde o gesto, kterým dáváte najevo, že přicházíte v míru a přátelství. Navíc je právě dlaň nejcitlivějším místem ruky, kterou vnímáte teplo, vlhkost, stisk.…

Číst
Kategorie: Etiketa

Představování

  • 0

Před vámi je společenská akce a neznáte pořádně správnost etikety? Po přečtení toho článku zvládnete první bod – představování.

Člověk společensky významnější musí jako první vědět, s kým má tu čest. Proto se jako první představuje:

  • muž -> ženě
  • mladší -> staršímu
  • podřízený -> nadřízenému

Příklad: Muž řekne své jméno, žena řekne…

Číst
Kategorie: Etiketa

Hierarchie společenských úrovní

  • 0

Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Někteří lidé jsou společensky významnější, jiní méně. Kategorie významnosti jsou obecně známy. Významnější jsou:

  • žena
  • starší
  • nadřízený (host, klient, VIP, ústavní činitel, …)

Zdá se, že je to snadné. Nejdůležitější je správně určit, kdo kam patří. Chceme-li ve společnosti uspět, musíme umět rozpoznat, kdo je…

Číst
Kategorie: Etiketa