Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 11 příspěvky pro 2019 v kategorii Články by the author Libuše Skřítecká

Daňově uznatelné náklady

Podnikáte a nejste si jistí, co vše se dá považovat na daňově uznatelné náklady? Trošku vám v tom pomůžeme.

Co je vlastně daňově uznatelný náklad? Jedná se o výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je nutné prokázat, že takový náklad opravdu vznikl a to nejčastěji  fakturou, smlouvou…

Číst
Kategorie: Články

Daňové přiznání elektronicky nebo v listinné podobě?

Pomaličku se nám blíží termín podání přiznání k dani z příjmu. Přiznání je možné podat jak v listinné podobě tak i elektronicky. Ale jsou výjimky, kdy je nutné podat pouze elektronicky a to u těch poplatníků, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro elektronické zaslání daňových přiznání je…

Číst
Kategorie: Články

Novinky v osvobození od daně z nabití

Byla schválena novela o dani z nabytí nemovitých věcí. Jejím cílem je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě také na jednotky v rodinných domech.

Díky novele se rozšíří okruh majitelů novostaveb, kteří budou osvobozeni od této daně.
Záměrem novely je sjednocení osvobození jednotek vymezených dle stavebních předpisů v bytových domech a rodinných…

Číst
Kategorie: Články

Máte více zaměstnání?

V dnešní době spousta lidí má několik zaměstnání nebo také může pracovat pro jednoho zaměstnavatele, ale má u něj víc pracovněprávních vztahů.

Pokud chce tedy zaměstnanec vykonávat práci v rámci vícero pracovněprávních vztahů, ať už u jednoho, nebo více zaměstnavatelů, tak by on i zaměstnavatel měli vždy pamatovat na povinnosti stanovené zákonem.

Nejprve se podíváme, jak je to s více pracovněprávními vztahy u jednoho zaměstnavatele. V tomto případě zaměstnanec nesmí…

Číst
Kategorie: Články

Jaké slevy na dani si můžete uplatnit?

Pokud jste zaměstnaní, můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a to do 15. 2. 2019.  V opačném případě, pokud jste měli zdanitelné příjmy, máte povinnost podat daňové přiznání. Dnes si řekneme,  jaké slevy na dani můžete uplatnit a za jakých podmínek.

1. Základní sleva na poplatníka

Nárok na daňovou slevu…

Číst
Kategorie: Články

Nová verze datových schránek

Dnes byla zahájena nová verze datových schránek. I nová verze je i nadále propojena s Portálem občana i elektronickým občanským průkazem a měla by být plně použitelná i z mobilních zařízení.

Přihlásit se do datové schránky tak půjde nejen heslem, které lze získat při jejím zřízení na kterémkoliv Czech POINTu, ale nově také s pomocí občanky. Zruší…

Číst
Kategorie: Články

Pomalu se blíží termín přiznání k dani z nemovitých věcí

Pomalu se nám blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018. Tento termín je stanoven na 31. ledna 2019.

A koho se tento termín týká? Jedná se o všechny poplatníky, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Také ti…

Číst
Kategorie: Články

Snížil se počet bankrotů

Bankrot, jedna z nejčastějších nočních můr podnikatelů, ale i s tím musí podnikatelé počítat.

Za rok 2018 bylo dle insolventního zákona vyhlášeno nejméně bankrotů firem což je nejméně za 11 let.

Během roku 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností. V porovnání s rokem předchozím klesl počet bankrotů obchodních společností o 120, tedy o 16 %. 

Počet bankrotů podnikatelských subjektů v posledních…

Číst
Kategorie: Články

Změny v sazbách DPH

Jako každý rok i letos dojde ke změnám v oblasti DPH. Změna se týká sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné přepravy osob z 15 % na 10 %.

Novela zákona o DPH totiž zatím nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů, účinnosti nabyde až 15. dnem po jejím vyhlášení, které by mělo nastat v průběhu ledna.…

Číst
Kategorie: Články

Příležitostná činnost

Už jste někdy slyšeli o příležitostném příjmu? Jedná se o nárazový výdělek, který, pokud splníte zákonem dané podmínky, nemusíte danit. Zároveň si jej mohou podnikatelské odečíst od nákladů. A co si pod pojmem příležitostný příjem představit jedná se o tyto činnosti:

  • Jednorázové činnosti a služby
  • Činnosti nesmí být pravidelné a opakované…
Číst
Kategorie: Články

Co se musí udělat mzdová účetní na začátku roku?

A máme tu nový rok a v dnešním článku si řekneme jaké povinnosti má mzdová účetní po skončení kalendářního roku.

1. Zpracování mzdových listů, rekapitulace mezd a odvodů za jednotlivé měsíce

V první řadě je nutné zpracovat mzdové listy za každého zaměstnance, který byl ve společnosti v daném roce zaměstnán. Mzdové listy slouží jako podklad pro roční zúčtování…

Číst
Kategorie: Články