Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 29 příspěvky v kategorii Alavia Education

Neverbální komunikace

  • 0

Neverbální vyjadřování je součástí komunikace. I když se to nezdá, velkou část informací si s okolím předáváme hlavně mimoslovně. A obsah toho, co řekneme, tvoří z prvního dojmu pouze 5 procent.


Neverbální signály většinou vysíláme a přijímáme podvědomě. Neverbální komunikaci se nemůžeme vyhnout, ale můžeme se v ní zdokonalit. Tréninkem a uvědomováním si své…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Co nás čeká v roce 2017?

  • 0

Tak nám končí starý rok a přibližuje se neodvratně rok 2017. Copak nám nového přinese? Každému asi něco jiného, ale co se týče změn v oblasti práce a sociálních věcí, můžeme si některé ukázat již dnes.

  • Tak předně se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč.
  • Důchodci si…
Číst
Kategorie: Alavia Education

Jak se učí dospělí

  • 0

Jak se učí dospělí?


V učení dospělých sehrává největší roli zkušenost. Učí-li se dospělý člověk prostřednictvím každodenních zkušeností z práce, rodinného života, skrze své zájmy apod., jde o učení spontánní, nezáměrné.

Řídí-li tento proces organizace, vzdělavatel, jedná se o záměrné, řízené učení.

Člověk si může řídit své učení i sám –…

Číst
Kategorie: Alavia Education

Profesní vzdělávání dospělých a jeho formy

  • 0

Profesní vzdělávání dospělých a jeho formy

Dnes si povíme něco o profesním vzdělávání dospělých a jeho formách. Jedná se o vzdělávání během aktivního pracovního života, po skončení přípravy na povolání v klasickém školském systému. Profesní vzdělávání rozšiřuje, prohlubuje a zvyšuje profesní kompetence a kvalifikaci, odbornou způsobilost či zajišťuje rekvalifikaci.

Formy profesního…

Číst
Kategorie: Alavia Education

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ – 2. část

  • 0

Testy osobnosti

Jedná se o pestrou skupinu metod zaměřených na diagnostiku rysů, charakteristik či dispozic osobnosti. Metody zařazené mezi testy osobnosti zjišťují míru extraverze, svědomitost, výkonovou motivaci nebo agresivitu a tendenci riskovat.  Na podněty obsažené v metodách neexistuje obvykle jednoznačně správná nebo špatná odpověď.


a)    Osobnostní dotazníky

Dotazníky jsou psanou a…

Číst
Kategorie: Alavia Education

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY PRO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ – 1. část

  • 0

Běžný postup při výběru zaměstnanců má svá zaběhnutá pravidla. Metody výběru je důležité sestavit tak, aby bylo možno ověřit všechna požadovaná kritéria na potencionálního zaměstnance alespoň jednou z metod, nejlépe z různých úhlů pohledu. V tomto smyslu jsou populární tzv. 4 pilíře výběrového řízení.

1.     Zhodnocení osobních dokumentů.

2.     Znalostní a psychodiagnostické…

Číst
Kategorie: Alavia Education

JAK FUNGUJE PERSONÁLNÍ AGENTURA

Dnes navážeme na včerejší téma a řekneme si, co vlastně můžete od takové personální agentury čekat. Jaké služby může vlastně poskytnout vám nebo vaší firmě. Hlavní náplní práce zaměstnanců personální agentury je hledání vhodných kandidátů pro své klienty – zaměstnavatele. Budoucí zaměstnanec za služby personální agentury neplatí, platí pouze budoucí zaměstnavatel,…

Číst
Kategorie: Alavia Education

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PERSONÁLNÍ A PRACOVNÍ AGENTUROU?

Naše společnost má novou dceru. Je to personální agentura Alavia Job s.r.o. Ne, to není totéž co pracovní agentura. Vím, že se to hodně plete, proto se pokusím v několika vstupech vám objasnit, jaký je rozdíl mezi personální a pracovní agenturou a základní činnosti těchto agentur. Nejen uchazeči o práci jsou často…

Číst
Kategorie: Alavia Education

LEADERS DAY– Inspirací k úspěchu

Konference, která má za cíl motivovat lidi, aby neseděli na zadku a začali něco dělat. Setkejte se s proaktivními lidmi, kteří chtějí změnit svůj život, a jejich večerní náplní není sezení u televize. LEADERS DAY je jedno odpoledne, které vás může posunout několik kroků k cestě za vašimi životním cílem. Buďte proaktivní, jděte…

Číst
Kategorie: Alavia Education