Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

Nižší výdajové paušály u OSVČ

V tomto článku si řekneme něco o změně výdajových paušálů u OSVČ.

Tyto výdaje, které lze maximálně uplatnit, totiž budou nově poloviční.

Hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, klesne o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů.…

Číst
Kategorie: Články

Nové tiskopisy pro rok 2018

Jako každý rok tak i letos finanční správa připravila nové vzory tiskopisů a to konkrétně pro poplatníky a plátce daně ze závislé činnosti.

Jedná se o nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění .


Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

-       tiskopis je…

Číst
Kategorie: Články

Jak získat zpět platební kartu

Už se vám někdy stalo, že jste si šli vybrat peníze do bankomatu zadáte špatný PIN a bankovat vám platební kartu nevrátí? V tomto článku si řekneme jak tuto situaci řešit.

Pokud se vám již taková situace stane, co nejdříve kontaktujte banku. V případě, že jste si vybírali v bankomatu, který je nainstalován přímo…

Číst
Kategorie: Články

Elektronické prohlášení k dani

Od nového roku bude mít zaměstnavatel možnost nechat zaměstnanci podepsat prohlášení k dani i elektronicky. Jediné co musí zajistit je identifikace konkrétního zaměstnance. Například se bude jednat o učiněné prohlášení k dani elektronickým podpisem nebo bude jednoznačná identifikace zaměstnance zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.

Zaměstnavatel se tak může rozhodnout, jakou formu prohlášení k dani…

Číst
Kategorie: Články

Pronájem nebo podnikání?

Pořídili jste si výhodně byt a momentálně pro nemáte využití v podobě vlastního bydlení? Samozřejmě první co vás napadne je, že ho na nějakou dobu pronajmete. Víte, však kdy se jedná pouze o pronájem a kdy už se jedná o příjmy z podnikání?

Jak tedy budete danit své příjmy závisí na tom, jakou…

Číst
Kategorie: Články

Podmínky pro práci přesčas

V dnešním článku si řekneme vše, co byste měli vědět, pokud vykonáváte práci přesčas.

A co je vlastně práce přesčas?

Je to práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem, a to:

-  nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a

-  konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Naopak prací přesčas není, pokud zaměstnanec…

Číst
Kategorie: Články

Provozovna ve vlastní domě

Podnikáte a zvažujete, že si otevřete provozovnu ve vlastním domě. V tomto článku si řekneme za jakých podmínek.

Podnikatelskou činnost vykonávat v prostorách, které jsou pro daný typ užívání schváleny (zkolaudovány) stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. 

Také je potřeba…

Číst
Kategorie: Články

Účtování peněžních prostředků

V tomto článku si ukážeme, jaké druhy peněžních prostředků máme a je správně účtovat.

1. Hotovost-pokladna  

Mezi peněžní prostředky v hotovosti počítáme mince a bankovky a účtujeme na účty účtové skupiny 21 – Peníze (nejčastěji na účet 211 – Pokladna).

Účty, na které účtujeme peníze v hotovosti, jsou aktivní a vykazujeme je tedy v aktivech rozvahy, a to v následujících položkách podle verze rozvahy:…

Číst
Kategorie: Články

Změny v zákoníku práce a zákona v daních z příjmu

Jako každý rok tak i letos a počátkem roku 2018 nás čeká spousta změn v oblasti zákoníku práce a zákona v daních z příjmů. Tento článek přináší souhrn důležitých legislativních novinek.

1. Vyšší daňové zvýhodnění na děti

Tuto změnu využijete a to vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Jedná se o novelu…

Číst
Kategorie: Články

Vrácení zboží na e-shopu

Koupili jste si na eshopu nějaké zboží a pak jste ho chtěli vrátit, to už není tak jednoduché jako dřív. Pro odstoupení od smlouvy při koupi na eshopu platí několik výjimek.

Dle zákona může každý spotřebitel v 14denní lhůtě bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.…

Číst
Kategorie: Články

Výhody zákaznické karty České pošty

Už jste slyšeli, že si můžete zdarma objednat zákaznickou kartu u České pošty, se kterou budete mít několik výhod?    

Řekneme si jaké má výhody a jak a kde ji získat.

Výhody zákaznické karty:

1. Pokud vás pošťák nezastihne doma, obdržíte informaci o uložení zásilky emailem. Také se z něj dozvíte  jak…

Číst
Kategorie: Články

Nevýhody práce na zkrácený úvazek

V dnešní době je stále větší zájem o práci na částečný úvazek. Nejvíce o něj jeví zájem lidé, kteří chtějí věnovat více času rodině. Ne však vždy je zkrácený úvazek výhodný. Měli bychom vědět, že se totiž později projeví při výpočtu výše starobního důchodu.

Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v příslušném období odváděl…

Číst
Kategorie: Články

Jaké jsou rozdíly ve výši mezd mužů a žen?

Věděli jste, že naše republika patří mezi země s největší nerovností v odměňování žen a mužů v EU?

Rozdíl v odměňování žen a mužů je u nás 22,5 %, čímž se řadíme hluboko pod evropský průměr, který činí 16,3 %. Tento rozdíl představuje 6 748 Kč měsíčně .

Pokud tuto částku převedeme na odpracované dny, ženy pracují 82 dní v roce zcela zadarmo.

Rozdíly v odměňování nesmazalo ani letošní navyšování mezd – rok 2017 se totiž…

Číst
Kategorie: Články

28.září budou opět obchody uzavřené

28. září je nejen sváteční den, ale i den, kdy opět musejí mít své obchody větší obchody.

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě již platí skoro rok. Obchodníci už museli během šesti státních svátků zavřít úplně a jednou, na Štědrý den, pak zavřít nejpozději v poledne. Obchody nesmí mít dl e zákona…

Číst
Kategorie: Články

Bezpečnější platby na internetu

Byl odhlasován zákon, který zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku a upravuje inovativní způsoby placení přes internet.

Nový zákon posílí bezpečnost internetových plateb, aby se snížilo jejich zneužívání ze strany  podvodníků. Podmínkou bude tzv. silné ověření při autentizaci platby.

Při zadání platební transakce tak bude vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření, což jsou údaje známé uživateli  a věc, kterou má uživatel ve své moci(např. mobilní…

Číst
Kategorie: Články

Novinky v poskytování benefitů zaměstnancům

Příští rok nás čeká spousta novinek v oblasti poskytování benefitů zaměstnancům. Některé novinky je možné využít již pro zdaňovací období roku 2017.

A o jaké novinky se bude jednat?

1. Plnění rodinnému příslušníku

První změna, využitelná od roku 2018, je skutečně pouze upřesňující. Řeší problematiku osvobození příjmu v případě benefitu poskytnutého rodinným příslušníkům. Rodinným příslušníkem…

Číst
Kategorie: Články

Stornování jízdenek

Už se vám někdy stalo, že jste si koupili jízdenku na vlak a znenadání se vám změnily plány a jízdenka již nešla stornovat. První kdo přišel k vrácení jízdenek byla společnost Student Agency, kde bylo možné stornovat jízdenku do 30 minut před odjezdem za 10Kč poplatek.

České dráhy naproti tomu s vrácením jízdného…

Číst
Kategorie: Články

Změna bankovního účtu u identifikované osoby

Jsem OSVČ a zároveň identifikovanou osobou a chystáte se změnit číslo bankovního účtu. Poradíme vám jak nahlásit změnu úřadům?

Na finanční úřad oznamte změnu skrze příslušný formulář. Při registraci identifikované osoby jste jistě nahlásil své číslo účtu, potom jste povinen do 15 dnů ode dne změny oznámit jejich změnu.

Seznam registračních údajů,…

Číst
Kategorie: Články

Nové změny v zákoně o dani z příjmu 2017

V tomto článku si řekneme, jaké změny platí v zákoně o daních z příjmu, a které můžete uplatnit v daňovém přiznání a ročním zúčtování již za rok 2017.

První změnou, je vyšší daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Na druhé dítě jde o měsíční částku 1617 korun a na třetí a každé další dítě o měsíční částku 2017 korun.…

Číst
Kategorie: Články

Koupě nemovitosti a vrácení DPH

Koupili jste nemovitost a součástí ceny bylo i DPH? Máte možnost jej dostat zpět.

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu  je totiž smyslem daně z převodu nemovitostí jako takové zdanění finančního výnosu získaného prodejem nemovitosti. Za součást finančního výnosu převodce nelze považovat DPH, které bylo součástí kupní ceny převáděné nemovitosti.

Finanční správa teď…

Číst
Kategorie: Články