Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

Výpověď a nemocenská

Zrušení pracovního poměru a nemoc zaměstnance

Zaměstnanec po doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době náhle onemocněl. Dá se nějak bránit?

Pracovní poměr a zkušební doba

Zkušební dobu je možné v souladu s ustanovením § 35 zákoníku práce sjednat písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce (v průběhu celého dne), případně…

Číst
Kategorie: Články

Jak a kde si pohlídat odpracované roky

Nárok na starobní důchod je od letošního roku až po 29 letech platby pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně zamítá žádosti o starobní důchod, protože žadatelé podle nových předpisů nemají splněny všechny podmínky. Nejčastěji se jedná o nízký počet odpracovaných let, přesněji počet let, ve kterých žadatelé hradili sociální pojištění. Řešením v takových případech je dobrovolné pojištění.…

Číst

Sleva na poplatníka

V tomto článku si řekneme, v  jakých případech lze a nelze uplatnit slevu na poplatníka v daňovém přiznání. 
 
Slevu na poplatníka tzn. 24.840,- ročně nebo 2.070,- měsíčně mohou uplatnit daňoví rezidenti i nerezidenti. Sleva na poplatníka se uplatňuje vždy v celé roční výši bez ohledu na to, zda v nějakém…
Číst
Kategorie: Články

Proč je dobré mít hlídače katastru nemovitostí

Proč je dobré mít tzv. hlídače katastru? Nejčastějšími podvody, kdy zloději nemovitostí dosáhnou podvodného přepisu vlastníka, je zfalšováním smluvních dokumentů potřebných pro převod, může ale dojít i k úřednické nebo systémové chybě. Terčem podvodníka/-ů se můžete stát třeba v případě, že pronajímáte nemovitost a nájemník má zde trvalé bydliště včetně poštovní schránky. Můžete tomu zabránit…

Číst
Kategorie: Články

Práce z domova-home office- výhody a nevýhody

Pravidla fungování jsou základem úspěšné spolupráce na dálku. Ačkoli je práce z domu založena na tom, že si zaměstnanci sami rozvrhují pracovní dobu ze začátku není přísnější disciplína na škodu. Lze například stanovit dobu, kdy bude zaměstnanec k dispozici na telefonu, případně kdy se musí dostavovat na pracoviště. Nejčastějším modelem bývá kombinace…

Číst
Kategorie: Články

Jak a kde si zařídit živnostenské oprávnění?

Plánujete zahájit podnikání a vybudovat si svoji firmu. Poradíme Vám jak na to. Dozvíte se,  jaké druhy živností vlastně existují a kde najdete jejich seznam a kolik Vás to ze začátku bude stát.

K tomu abyste mohli začít podnikat potřebujete živnostenské oprávnění nebo koncesi.

 V současné době se však prokazujeme zejména tzv. výpisem…

Číst
Kategorie: Články

Čerpání dovolené

V souladu s § 217 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Většinou se dovolená čerpá po menších částech, přitom zákon říká, že alespoň jedna z částí by měla činit dva týdny. 

Při určení rozvrhu…

Číst
Kategorie: Články

Nejčastější chyby v daňovém přiznání

Dnes si ukážeme nejčastější chyby, které poplatníci dělají v daňovém přiznání

1.  Špatné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek

Mezi nejčastější chybou patří neuplatnění či chybné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek. Zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy dani snižují daň samotnou. Nově lze například uplatnit slevu na dani za…

Číst
Kategorie: Články

Svolání valné hromady

Svolání valné hromady je povinností jednatele. Ostatní subjekty (např. společníci či členové dozorčí rady, zřizuje-li se dozorčí rada) mohou svolat valnou hromadu pouze v případech, kdy tak stanoví zákon. 


Kdy je nutné svolat valnou hromadu?

 Valná hromada se svolává zejména v následujících případech:

-  do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období za…

Číst
Kategorie: Články

Nejčastější chyby v přehledu pro zdravotní pojišťovny

Ikdyž přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny patří  z hlediska vyplnění k těm jednodušším přesto podnikatelé v něm dělají několik chyb, a ty nejčastější si zde ukážeme.  

1. Nepodání přehledu

První častou chybou, která se týká hlavně OSVČ, které nepodávaly daňové přiznání, je to, že přehled pro zdravotní pojišťovnu vůbec nevyplní. Přehledy musejí podávat i podnikatelé,…

Číst
Kategorie: Články

Jak na vyúčtování zálohové a srážkové daně

Neúprosně se blíží termín podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. To se týká všech zaměstnavatelů, kteří v průběhu zdaňovacího období odváděli zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Letos se podává nejpozději do 2. března, v případě podání elektronického vyúčtování je lhůta prodloužena do 20. března. Podobně se blíží termín Vyúčtování daně vybírané srážkou.…

Číst
Kategorie: Články

Elektronické podání daňového přiznání- pod hrozbou pokuty

Fyzické a právnické osoby, které mají aktivní datovou schránku musí od ledna podávat daňová přiznání a další povinná oznámení pro daňovou správu elektronicky, právě přes „datovku“.

Povinnost se dosud týkala pouze plátců DPH s obratem přesahujícím hranici šesti milionů korun.

Od letošního roku platí, že ten kdo má datovou schránku musí podávat přiznání k dani pouze…

Číst
Kategorie: Články

Uplatnění daňových zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění na děti se od roku 2015 výrazně upravilo. Zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 200 korun měsíčně a na každé další vyživované dítě o 300 korun měsíčně. Mění se také dosud zavedený postup a to novým prohlášením k dani.

Všichni zaměstnanci, kteří hodlají daňové zvýhodnění uplatnit, musí u zaměstnavatele podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně…

Číst
Kategorie: Články

Poradíme Vám jak si snížit základ daně

I v roce 2015 došlo k několika změnám , které se týkájí nezdanitelných částek, kterými mohou snížit základ daně zaměstnanci i OSVČ.

Nezdanitelné části mohou snížit základ daně zaměstnancům při ročním zúčtování a stejně tak osobám samostatně výdělečně činným a jiným poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání.

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje §…

Číst
Kategorie: Články

Pracovni cesta a stravne pro rok 2015

I v roce 2015 se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné i průměrná cena pohonných hmot.

Náhrady za použití vozu zaměstnance na pracovní cestu

Sazba základní náhrady za používání vozidla se oproti výši, která byl stanoven v roce 2014, nemění.

·         u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč,

·         u osobních silničních motorových…

Číst
Kategorie: Články

Práce na dohody

Od 1.ledna 2015 bude účinná novela zákona o inspekci práce, která zavádí sankci za překročení maximálního rozsahu práce v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

Sankce za překročení maximálnío rozsahu práce může činit až 2 000 000 korun.

1. Dohoda o provedení práce – rozsah práce, na který se dohoda…

Číst
Kategorie: Články

Daňové změny v roce 2015-pokračování

.1. Tuzemské stravné v roce 2015

Pro určení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Uvádí…

Číst
Kategorie: Články

DPH-změny v roce 2015

 U některých služeb jako např. u elektronicky poskytovaných služeb dochází od 1. ledna 2015 k zásadním změnám při určování místa plnění.  Poskytovatelé těchto služeb budou moci zvolit zvláštní režim, pokud je služba poskytována konečnému spotřebiteli do jiného státu.

1. Změna místa plnění

Zásadní změnou u vybraných služeb je to, že…

Číst
Kategorie: Články

Účetní závěrka

Pomalu se blíží konec roku a to pro většinu účetních to znamená připravit se na účetní závěrku

Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Druhou variantu mohou sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny ji mít ověřenou auditorem.

Jestliže má účetní jednotka zákonnou povinnost auditu, má současně i…

Číst
Kategorie: Články

Co je kontrolní hlášení

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který  obsahuje nový institut – kontrolní hlášení.

Důvodem zavedení kontrolního hlášení je bojovat s daňovými úniky na DPH.

Plánovaná účinnost zavedení kontrolního hlášení je 1. leden 2016.

Kontrolní hlášení je povinen podat plátce, pokud:…

Číst
Kategorie: Články