Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

OSVČ- cestovní náhrady

Podnikatelé či živnostníci neboli osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) často nevykonávají svou činnost pouze v místě svého pravidelného pracoviště, ale mohou také v rámci své podnikatelské činnosti uskutečňovat pracovní cesty jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Může se jednat například o cestu za účelem sjednání smlouvy, vykonání sjednané práce u odběratele, cestu pro materiál či zboží, jednání na…

Číst
Kategorie: Články

Úvěr nebo leasing

Rádi byste do firmy pořídili majetek, ale momentálně na něj nemáte hotovost. Můžete využít financování pomocí finančního leasingu nebo úvěru. Jaký je mezi nimi rozdíl, to si ukážeme v tomto článku.

Leasing dělíme na operativní (který je vlastně nájmem) a finanční. Finanční leasing (pro účely daní z příjmů) představuje přenechání věci (kromě nehmotného majetku)vlastníkem k užití uživateli…

Číst
Kategorie: Články

Získali jsme certifikaci ČKSK

Naší snahou je nabízet stále kvalitnější služby svým klientům, proto jsme se zapojili do procesu hodnocení kvality Českého systému kvality služeb. Spokojený zákazník je naší prioritou a ČSKS je skvělou příležitostí, jak si naši snahu ověřit. Dostali jsme do rukou jednoduché nástroje a návody, jak se na kvalitu dívat a rozvíjet…

Číst
Kategorie: Články

Podnikat jako OSVČ

Uvažujete o tom, že začnete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná? Nevíte, kam zajít, kolik vás to bude stát a co vše to obnáší? Zahájení podnikání OSVČ je v České republice poměrně snadné.

Na samém začátku podnikání se někteří rozhodují, jestli s podnikáním začít jako osoba samostatně výdělečné činná („OSVČ“) nebo založit právnickou osobu…

Číst
Kategorie: Články

Firemní automobil

Automobil patří k nejčastějším druhům majetku, které se používají podnikání. Pořízení a používání automobilu může mít několik různých variant.

Nejběžnější výdaje mohou být s používáním auta spojeny:

-       výdaje na pořízení - odpisy, nájemné u finančního leasingu, náhrady za 1 km jízdy u auta, které není v majetku firmy

-       výdaje na…

Číst
Kategorie: Články

Odpisy majetku

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte-li v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek, bude vás pravděpodobně zajímat, jak tento majetek odpisovat. Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává jednorázově, ale jeho opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů.

V tomto článku si objasníme metody odpisování majetku a také si ukážeme, jak postupovat v případě, že vedete daňovou evidenci či účetnictví. 

Odpisováním…

Číst
Kategorie: Články

Ukončení studia- jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Mnoho studentů v těchto dnech ukončuje své studium na středních či vysokých školách a řeší, zda musí platit sociální pojištění. Jak ujišťuje Česká správa sociálního zabezpečení, absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění nemají. Pojistné začnou platit až tehdy, kdy…

Číst
Kategorie: Články

Jaké povinnosti budou mít účetní jednotky v roce 2016?

V roce 2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví. Cílem této novely je transpozice směrnice Evropské unie o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách. Účetní jednotky je poprvé použijí na účetní období začínající dnem 1. ledna 2016 nebo v průběhu roku 2016.

Nově budou účetní jednotky rozčleněny na 4 kategorie…

Číst
Kategorie: Články

Elektronická komunikace

Vlastníci datových stránek musí povinně komunikovat s finanční správou elektronicky. Je to přínosné nebo ne?

Od roku 2015 musejí daňové subjekty, které mají datovou schránku nebo podléhají povinnému auditu, učinit podání správci daně pouze elektronicky. Tato změna přinesla řadu názorů, zda jde o dobré řešení či nikoliv. Posílat podání elektronicky musí také…

Číst
Kategorie: Články

Jaký je rozdíl v odvodech u OSVČ a u zaměstnanců

V tomto článku si ukážeme jaký je rozdíl v odvodech mezi OSVČ a zaměstnanci.

Srovnání budeme dělat pouze pro OSVČ hlavní, aby data nebyla zkreslena, jelikož OSVČ vedlejší mohou platit daně dvakrát.

Daň z příjmů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uvádí 992 024 aktivních OSVČ z toho 700 726 OSVČ hlavních. OSVČ hlavní do rozpočtu přispěly…

Číst
Kategorie: Články

Potvrzení o příjmech-nový tiskopis

Od roku 2015 došlo díky novele zákona o daních z příjmu ke změně tiskopisu Potvrzení o příjmech na zálohovou i srážkovou daň. Co je potřeba nově potvrzovat?

Formát upravených tiskopisů nalezneme ke stažení na webových stránkách finanční správy a aktuální potvrzení by měla vytisknout i většina mzdových programů. Jde o nové vzory…

Číst
Kategorie: Články

Dodržujete přestávky v práci ?

Sledujete přestávky a přesčasy svých zaměstnanců? Inspektoři vyžadují přesnou evidenci pracovní doby.

Zaměstnavatelé musí kontrolovat začátek a konec směn svých zaměstnanců. Nestačí pouze potvrzení příchodu na danou směnu, protože z takového údaje nejde dokázat, zda byly čerpány přestávky v práci, práce přesčas nebo čerpání náhradního volna. Přesná evidence pracovní doby se využívá pro…

Číst
Kategorie: Články

Návrat k jednoduchému účetnictví

Od roku 2016 by se mělo vrátit do zákona jednoduché účetnictví. Účtovat takto však budou moci jen někteří. Úlevy budou platit např. pro mikro účetní jednotky. Bude vytvořena nová kategorizace účetních jednotek, která ovlivní vedení jednoduchého účetnictví a firmám přibudou nové povinnosti.

Jednoduché účetnictví dříve platilo až do roku 2004. Některé…

Číst
Kategorie: Články

Víte kolik času věnuje podnikatel své práci?

Většina českých podnikatelů jsou workoholici a často jim nezbývá čas na rodinu a osobní život. Jak to změnit?

Stále víc žen uvádí, že jejich partner podnikatel je workoholik a práce je pro něho na prvním místě. V dnešní hektické době stále roste pracovní vytížení a to u zaměstnanců i podnikatelů. Zaměstnanci se…

Číst
Kategorie: Články

Nespolehlivých plátců DPH je stále více

Počet nespolehlivých plátců DPH se v poslední době výrazně zvýšil. Vypadá to, že po delším zaváděcím období a zpřísnění podmínek, začíná registr vykonávat svou funkci regulátora daňových úniků. Mezi nespolehlivé plátce DPH patří také některé větší firmy. Téměř čtvrtina dosahuje tržeb mezi 10 a 60 miliony korun. 

Nejvíce takových firem najdeme v Praze…

Číst
Kategorie: Články

Neplacené volno v roce 2015

Od roku 2015 došlo ke změně v poskytování neplaceného volna. Zaměstnanec má nyní právo požádat svého zaměstnavatele o neplacené volno. Nejčastějším důvodem bývá volno ze zdravotních důvodů, školní prázdniny, uzavření mateřské školy, delší zahraniční pobyt, úprava či oprava domu nebo se neplacené volno využívá k péči o dítě po skončení rodičovské dovolené do…

Číst
Kategorie: Články

Změna zdravotní pojišťovny

V současné době je ze zákona povinné platit zdravotní pojištění. Lidé si tedy nemohou vybrat zda jej chtějí či nikoliv. Co ale lidé mohou, je podle sebe si vybrat vhodnou zdravotní pojišťovnu. Na výběr existuje hned 7 zdravotních pojišťoven. Jednotlivé pojišťovny se v určitých ohledech liší. Každá pojišťovna má jinou síť lékařů, se…

Číst
Kategorie: Články

Vnitropodnikové směrnice

Každá účetní jednotka má povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat vnitropodnikové směrnice.

Tyto pokyny slouží ke dvěma účelům – jednak jsou obvykle jediným zdrojem informací o povinnostech vyplývajících pro účetní jednotku z platné legislativy a dále jsou nástrojem pro řízení firem, pro vymezení určitých firemních pravidel a postupů.

  Pokud jde o formu, jakou by měly vnitropodnikové směrnice mít,…

Číst
Kategorie: Články

Práce na DPP nebo DPČ?

Pokud chcete jít na brigádu nebo si jen přivydělat nějakou korunu ke stávajícímu zaměstnání, vyplatí se vám uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Zaměstnáni můžete být na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Každá z nich má jiná pravidla, výhody i nevýhody


Dohoda o provedení práce-…

Číst
Kategorie: Články

Přemýšlíte o změně účetní?

Přemýšlíte o změně účetní?

Řádné vedení účetnictví není jednoduchá disciplína a náklady s ním spojené nejsou zrovna malé. V dnešní době se každá firma snaží snižovat náklady a jednou z možností je šetřit právě na účetnictví. Tohle není zrovna ta správná volba, protože dobrá účetní firma vám dokáže ušetřit mnohem více, a to tím,…

Číst
Kategorie: Články