Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

Daňová evidence

Daňová evidence slouží především ke správnému stanovení základu daně z příjmů. Pro daňovou evidenci není předepsána žádná forma, jak by měla vypadat. Pokud podnikatelé nejsou účetní jednotkou ve smyslu ustanovení § 1 zákona o účetnictví(zákon č. 563/1991 Sb.), pak mohou vést daňovou evidenci nebo uplatňovat výdaje stanovené procentem z příjmů.
Daňová evidence dle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) slouží především ke správnému stanovení…

Číst
Kategorie: Články

Podnikání jako vedlejší činnost

V dnešní době spousta lidí mají své podnikání jako vedlejší příjem. Kdy je však nutné tuto skutečnost oznámit úřadům?

Zahájení podnikání – samostatné výdělečné činnosti, musí OSVČ oznámit zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) do 8 dnů. Pokud máte samostatnou výdělečnou činnost jako „vedlejší“, nemáte povinnost oznamovat důvod výkonu vedlejší činnosti ČSSZ ani zdravotní…

Číst
Kategorie: Články

Jak správně vyplnit ELDP

Formulář ELDP patří mezi nejdůležitější „evidenční“ dokumenty, které má zaměstnavatel povinnost pravidelně příslušné ČSSZ zasílat. Od roku 2015 si mohou zaměstnavatelé vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění neboli ELDP v elektronické či papírové podobě, elektronická komunikace již není povinná.


Při vyplňování formuláře se používá česká abeceda, tedy i diakritická znaménka. Je důležité, aby…

Číst
Kategorie: Články

Seznam rejstříků

V dnešním článku se ukážeme  praktické nástroje, které jsou užitečné pro každého podnikatele.
Mezi nejčastěji využívané a také velmi praktické patří aktuální rejstříky, na kterých můžeme snadno a rychle zjistit informace o našich potenciálních obchodních partnerech, zákaznících či jakékoli jiné firmě či podnikatelském subjektu, u kterého si potřebujeme ověřit dané skutečnosti. Hodí se nám též v případě,…

Číst
Kategorie: Články

Novinky u dohod o provedení práce

Od října již půjde jednoduše a rychle ukončit dohodu o provedení práce. Účinnosti totiž nabude novela zákoníku práce, která výslovně umožňuje dát výpověď (pokud nebylo ukončení dohody stanoveno jinak) bez udání důvodů s patnáctidenní výpovědní dobou. Nově bude § 77 odst. 4 zákoníku od 1. 10. 2015 říkat:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení…

Číst
Kategorie: Články

Dlouhodobý nehmotný majetek

Co zahrnujeme mezi dlouhodobý nehmotný majetek, definují účetní předpisy. Jedná se zejména o:

Zřizovací výdaje – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (např. nejrůznější poplatky, pracovní cesty, poradenství, nájemné atp.), zřizovacími výdaji ale naopak nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci atd.

Nehmotné výsledky výzkumu a…

Číst
Kategorie: Články

Jednoduché účetnictví

Od příštího roku se má vrátit jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo návrh vyhlášky, která stanovuje obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví.

Novela zákona o účetnictví, která má nabýt účinnosti na začátku příštího roku, navrací jednoduché účetnictví. Nebude ale pro každou malou účetní jednotku. Dotkne se pouze vyjmenovaných účetních jednotek, které budou…

Číst
Kategorie: Články

Odměna za práci přesčas

Práce přesčas je vykonávaná mimo vaši pracovní dobu a tím pádem děláte i o více hodin než je stanovená týdenní pracovní doba. Zpravidla by člověk, který dělá práci přesčas dostat příplatek ve výši alespoň 25 %.

Práce přesčas se uznává pouze tehdy, jestliže váš zaměstnavatel tuto práci příjme. Rozhodnete- li se…

Číst
Kategorie: Články

Škoda způsobená zaměstnavateli

Pokud se stane jakákoliv škoda ve vašem zaměstnání, za kterou jste zodpovědní vy, vždy trvejte na písemném vyčíslení škody a na písemné výzvě k jejímu zaplacení s odůvodněním. Zaměstnavatel vám nemůže cenu ve výši škody strhnout z platu. Vždy musíte písemně doznat, že za to můžete vy.

Je vždy tedy lepší mít sjednané pojištění…

Číst
Kategorie: Články

Co patří do neuznatelných výdajů

V článku se podíváme na oblast výdajů, které stále vyvolávají otázky, a to zejména v souvislosti s jejich daňovou uznatelností. Jedná se o tři oblasti – sponzorské dary, náklady na reklamu a náklady na reprezentaci.


1.      Dary

Jedná se o vydání určitých finančních prostředků avšak ne pro naši podnikatelskou činnost. Díky tomu může každý podnikatel takhle obdarovat…

Číst
Kategorie: Články

Nepeněžitý vklad

Jako nepeněžitý vklad se bere třeba věc movitá i nemovitá, závod, pohledávka či právo, které se bere jako věc a její hodnota se dá přepočítat na peníze. Nepeněžité vklady do společnosti tvoří většinou součást základního kapitálu stejně jako vklady peněžité.

Nepeněžitým vkladem nesmí být pohledávka vůči společnosti, práce nebo služby (výjimky…

Číst
Kategorie: Články

Kde a jak mohou studenti získat praxi?

Mnoho absolventů stojí o prázdninách před skutečnou zkouškou dospělosti a to v podobě hledání práce, kterou jim může pořádně zkomplikovat chybějící praxe. Jak mohou mladí lidé, ať už absolventi, či studenti, pracovní zkušenosti získat?

V České republice bylo vloni bez práce 15,9 % lidí ve věku 15 až 24 let. Existuje spousta projektů, které absolventům…

Číst
Kategorie: Články

Limity pro platbu v hotovosti

Hotovostní platba je dnes naprosto běžná a snad každý člověk ji používá. Však jen málo kdo ví, že má daný limit a to ve výši 270 000 Kč, při překročení tohoto limitu ji příjemce nesmí přijmout a musí být placeno bezhotovostně.

 Je totiž ještě plno obchodů, kde se stále karty nepřijímají, a…

Číst
Kategorie: Články

Odstupné

Odstupné má povinnost vyplácet zaměstnavatel svému zaměstnanci v případě ukončení pracovního poměru v důsledku nepříjemných situacích. Jsou však i chvíle, kdy musí zaměstnanec odstupné buďto celé nebo jeho část vrátit zaměstnavateli.

Na vše jsou dané zákony, takže důvody, za kterých může být ukončen pracovní poměr, jsou dané zákonem stejně tak jako výše odstupného.…

Číst
Kategorie: Články

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se nejvíce musí podílet zaměstnavatel, pro kterého je to podmínkou pro poskytnutí dobré práce, nicméně je zapotřebí i snaha ze strany zaměstnance.

V zákoníku práce je daný zákon, který vymezuje na jedné straně povinnosti zaměstnavatele a na druhé straně práva a povinnosti zaměstnance.

Zaměstnavatel musí,…

Číst
Kategorie: Články

Prodej do jiného členského státu

Prodáváte zboží do jiného členského státu a nevíte jaký kurz použít při přepočtu na koruny pro potřeby DPH a účetnictví?


 Dodáním zboží do jiného členského státu se dle § 13 odst. 2 zákona o DPH („ZDPH“) pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného…

Číst
Kategorie: Články

Počet nespolehlivých plátců stoupá

Nespolehlivých plátců přibývá opravdu výrazně. Je až podivuhodné, že se tato skupina lidí přiblížila k číslu sto na každý měsíc! Při posledním výzkum to bylo až 12 nespolehlivých plátců denně. Pokud se tímto tempem bude postupovat i nadále, mohlo by jich být ke konci roku až 2500.

V současné době je v evidenci registru…

Číst
Kategorie: Články

Jak má vypadat správné stolování

Důležité je být originální, začněte s výběrem celkového rámce oslavy, sestavením seznamu hostů a zasedacího pořádku.

Každý má své místo

Rozmyslete si, kdo se na jakém místě bude cítit dobře a nabídněte každému hostu „jeho židli“.

Základní kritéria:

-  Hostitelský pár sedí uprostřed delší strany stolu, proti sobě.

-  Nejvýznamnější žena sedí…

Číst
Kategorie: Články

Lhůty daňového řádu

Lhůty jsou nedílnou a důležitou součástí daňového řádu a jejich dodržování se týká jak osob zúčastněných na správě daní, tak i samotných správců daně.

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb., dále jen „DŘ“) obsahuje celou řadu lhůt, které jsou uvedeny vždy u konkrétního institutu. Společná obecná úprava platná pro všechny lhůty je obsažena v části…

Číst
Kategorie: Články

Nové tiskopisy ČSSZ

ČSSZ má nové tiskopisy, které jsou interaktivní a vyplňují se online

Česká správa představila nové interaktivní formuláře, kterých je celkem 105. Vyplňují se pouze online skrze ePortál a vyplnit je mohou uživatelé na mobilu i tabletu.

Výhodou interaktivních tiskopisů je možnost logické kontroly vyplňovaných údajů, která upozorní na případné chyby či neúplné vyplnění.…

Číst
Kategorie: Články