Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

Daňové zvýhodnění na děti-změny

V tomto článku si řekneme kdo má nárok si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a kdo ne.

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Společnou domácností se rozumí, že lidé spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového…

Číst
Kategorie: Články

Jakých chyb se vyvarovat při podání přehledu na ČSSZ

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2015 vykonávaly činnost. Přehled musí podat také OSVČ, které z důvodu dosažení nízkých příjmů po odpočtu výdajů nejsou povinny podat daňové přiznání.


Nejčastější chyby v přehledu:
 
 

1. Častou chybou OSVČ při vyplňování Přehledu je nesprávné uvedení úhrnu zaplacených záloh…

Číst
Kategorie: Články

Pronajímání bytu a s tím spojené povinnosti

Pronajímáte byt a nevíte, jaké jsou vaše povinnosti, řekneme si o tom v tomto článku. 

Povinnosti pronajímatele:

1. Základní povinností pronajímatele je přenechat pronajímaný byt do užívání nájemci a členům jeho domácnosti, a to za účelem zajištění jejich bytových potřeb. Byt musí být způsobilý k nastěhování a obývání. Za způsobilý k nastěhování a obývání se považuje takový…

Číst
Kategorie: Články

Paušál nebo daňová evidence?

Podnikáte jako OSVČ  a nevíte, zda je pro Vás výhodnější vést daňovou evidenci či uplatňovat výdaje paušálem? Ukážeme si několik příkladů.

Vzhledem k tomu, že pro ty, kdo uplatňují výdaje paušálem, je již složitější si za rok 2015 uplatnit daňové zvýhodnění na dítě či slevu na manžela, mohou začít uvažovat o tom, zda by nebylo…

Číst
Kategorie: Články

Registrace k DPH a identifikovaná osoba

V tomto článku si řekneme, kdy se stáváte osobou registrovanou k DPH a kdy identifikovanou osobou.

 Identifikovanou osobou se za podmínek stanovených v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) v platném znění stává osoba povinná k dani, která není plátcem DPH. Osoba identifikovaná, na rozdíl od osoby registrované k dani, uskutečňuje ostatní plnění v tuzemsku stále jako neplátce DPH.
 
Povinnost podat…

Číst
Kategorie: Články

Slevy na dani

Pomalu se blíží  termín podání daňového přiznání a my si v tomto článku připomeneme, jaké slevy na dani můžete uplatnit.

1.      Základní sleva na poplatníka

Na základní slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje…

Číst
Kategorie: Články

Daňové přiznání elektronicky

Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2015 elektronicky, měli byste vědět, že přílohy nemůžete posílat v jakémkoli formátu, který se vám zlíbí. Pro některé přílohy navíc platí, že je nemůžete poslat v jiném formátu než XML.

Kdo podává daňové přiznání elektronicky přes Daňový portál a aplikaci EPO, musí dodržet předepsaný formát přiznání. Kromě samotného…

Číst
Kategorie: Články

Přehledy na ZP a OSSZ

Povinnosti podnikatelů je nejen podat daňové přiznání, ale také musí podat přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro svou zdravotní pojišťovnu.

Přehledy podávají osoby samostatně výdělečně činné  nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání, obvykle tedy do konce dubna. Ten, kdo má odklad podání daňového…

Číst
Kategorie: Články

Varování ministryně práce a sociálních věcí

Pokud jste OSVČ neboli živnostník, tak Vám určitě domů přišel dopis od paní Mgr. Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí, s tím aby Vás varovala, že se v důchodu můžete dostat do problémů. Jelikož minimální odvody drobných živnostníků, nestačí na dostatečně vysoký důchod, který by pokryl minimální životní náklady.

Už dnes…

Číst
Kategorie: Články

Zrušení životního pojištění a jeho dodanění

Vypověděli jste předčasně životní pojištění a v předchozích letech jste uplatňovali daňové úlevy, musíte je dodanit. V tomto článku si ukážeme jak tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání.

 Do roku 2014 bylo možné uplatnit jako odčitatelnou částku ze základu daně příspěvek zaplacený na vlastní životní pojištění. Dokonce i zaměstnavatelé mohli a stále mohou svým…

Číst
Kategorie: Články

Novinky ve srážkách ze mzdy v roce 2016

Pro rok 2016 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky. Ze mzdy je tedy možné oproti loňsku srážet méně korun.

Od ledna nabylo účinnosti nařízení vlády č. 395/2015 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají…

Číst
Kategorie: Články

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Končí vám rodičovská dovolená a zaměstnavatel pro Vás nemá práci? Ukážeme si, na co vše máte nárok a pokud se zaevidujete na úřadu práce, z čeho se vám bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Se zaměstnavatelem se můžete dohodnout, že sepíšete, tzn. Dohodu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je „nejjednodušším“ způsobem rozvázání pracovního poměru. Dohoda…

Číst
Kategorie: Články

Jak správně určit sazbu DPH

V dnešním článku si řekneme jak správně určit sazbu DPH. Správné určení sazby má vliv nejen na správnost výpočtu daně, ale i na rozhodování podnikatele – např. pro správné ocenění poskytovaných služeb.

V současné době máme v České republice tři sazby DPH:

-základní sazba 21 %

-první snížená sazba 15 %

-druhá snížená sazba 10 %.

Občas dochází ke změně výše…

Číst
Kategorie: Články

Stravenky jako benefit pro zaměstnance

Stravenky patří k nejčastějšímu benefitu, který zaměstnanci dostávají. Hlavní výhodou stravenek pro zaměstnavatele je úspora ve formě daňově uznatelných nákladů z části hodnoty stravenek. Daňově uznatelné jsou příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až…

Číst
Kategorie: Články

Evidenční listy důchodového pojištění

Jako každý rok má každý zaměstnavatel povinnost zpracovat a odeslat evidenčních listy důchodového pojištění. Připomeneme si několik zásad při vyplňování.

Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu…

Číst
Kategorie: Články

Platební kalendář v kontrolním hlášení

Platební kalendář je zvláštní daňový doklad, který je vystaven pro poskytování úplat před uskutečněním zdanitelného plnění a má své evidenční číslo a je na něm rozpis plateb na předem stanovené období.


 V případě splátkového kalendáře je pro posouzení limitu (10.000 Kč včetně daně) pro zařazení do části B. 2. /B. 3. kontrolního hlášení rozhodující…

Číst
Kategorie: Články

Přiznání k dani z příjmu-právnické osoby

V předchozím článku jsme si říkali o daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob, dnes si povíme i o přiznání pro právnické osoby. Podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 je třeba do 1. dubna, případně do 1. července.

 Daň z příjmů právnických osob mají povinnost hradit právnické…

Číst
Kategorie: Články

Přiznání k dani z příjmu-fyzické osoby

Nastal čas daňových přiznání k dani z příjmu. Dnes si řekneme kdo má a kdo nemá povinnost přiznání podávat.

1. Kdo musí přiznání podat

Lidé se zdanitelnými příjmy nad 15 tisíc korun

Daňové přiznání je povinen dle § 38g zákona o daních z příjmů podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,…

Číst
Kategorie: Články

Podmínky pro uplatnění slevy na jednoho z manželů

Slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč, se kterým žije poplatník ve společné domácnosti, lze uplatnit, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (či manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Co vše se počítá do tohoto limitu? Tomuto se věnuje § 35ba odst. 1 písm.…

Číst
Kategorie: Články

Rozdělení účetních jednotek

Od 1. 1. 2016 novela zákona o účetnictví od roku 2016 zavedla kategorie účetních jednotek a s nimi souvisejí také nové podmínky pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Tyto podmínky nalezneme v § 20 zákona o účetnictví.

Účetní závěrky za rok 2015 budeme sestavovat ještě podle „starých“ pravidel.

Jedná se celkem o 4…

Číst
Kategorie: Články