Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 138 příspěvky v kategorii Články by the author Eva Ondrová

Díky migrantům roste počet obyvatel České republiky

V prvním pololetí tohoto roku vzrostl počet obyvatel České republiky o 11 000, a to na 10  564 900 lidí. Značně se na této změně podílí migrace ze zahraničí, díky které v naší zemi přibylo 10 000 lidí. Do České republiky se přistěhovalo cca 19 700 cizinců a naopak přibližně 9 700 obyvatel ČR se odstěhovalo do…

Číst
Kategorie: Články

Obliba elektronických podpisů u bank a pojišťoven roste

V současné době v naší zemi čím dál více finančních ústavů umožňuje klientům podepisovat smlouvy elektronicky. Vlastnoruční digitální podpis je tak možno využít již v řadě bank a pojišťoven. Podpis smlouvy tzv. elektronickou tužnou umožňuje uzavírat smlouvy v digitální podobě. Tato skutečnost šetří čas i spousty listů papíru, které se doteď musely při podpisu smluv…

Číst
Kategorie: Články

V srpnu došlo k růstu přebytku státního rozpočtu na 81,2 mld. Kč

Rozpočtový přebytek 81,2 miliard Kč na konci srpna roku 2016 představuje nejlepší výsledek od roku 1993. Před rokem v srpnu činil přebytek státního rozpočtu 19 miliard Kč. Výsledek rozpočtu je zapříčiněn především růstem daňových příjmů. Celkově příjmy státního rozpočtu vzrostly meziročně o 43 miliard Kč na 859,3 miliard Kč a celkové…

Číst
Kategorie: Články

Za nelegální umístění automatů hrozí pokuta do 10 milionů Kč

V Praze - Libuš, kde jsou na základě obecně závazné vyhlášky zakázány hazardní hry, byl díky nedávné kontrole odhalen nelegální provoz výherních automatů. Provozovatel baru se pokoušel obecně závazné vyhlášení celoplošného zákazu hazardních her obejít tak, že herní automaty nabízel pouze registrovaným členům „spolku“. Automaty se nacházely v oddělené části provozovny. Toto „ukryté“…

Číst
Kategorie: Články

Novela zákoníku práce a homeworking

Příští týden budou rozhodovat vládní ministři o novele zákoníku práce. Mimo změn výpočtu dovolené, posuzování práce přesčas či vzniku překážek v práci obsahuje novela i konkretizaci práce z domova – tzv. homeworking.

Při homeworkingu si budou muset zaměstnanci ohlídat pracovní data

Zaměstnanci budou při své práci povinni počínat si tak, aby chránili data…

Číst
Kategorie: Články

Účtenky v rámci EET lze posílat i e-mailem

V rámci elektronické evidence tržeb (EET) jsou podnikatelé povinni umožnit svému zákazníkovi převzít si účtenku. Výhodou však je, že ji nemusejí tisknout, ale mohou ji poslat klidně e-mailem. Zákon totiž udává, jaké údaje musejí být na účtence uvedeny, nehovoří ale o tom, v jaké formě musí být účtenka poskytnuta. Podnikatelé jsou povinni vystavit…

Číst
Kategorie: Články

Podporujte talenty – Váš byznys pokvete!

V současné době, kdy je nedostatek schopných a motivovaných lidí, se péče o talenty stává velmi důležitou. Prozíravé organizace se proto dnes začínají systematicky zabývat prací s talenty, nebo-li talent managementem. Programy pro rozvoj talentů by měly vycházet z potřeb dané organizace a měly by zahrnovat různé metody, aktivity a nástroje.…

Číst
Kategorie: Články

Ministerstvo připouští odklad startu EET

Ministerstvo financí ČR zvažuje odložení startu elektronické evidence tržeb. Rozhodnout se plánuje do konce srpna. Ostrý start EET měl začít od 1. prosince, Ministerstvo financí však zvažuje jeho posunutí o měsíc, tedy od 1. ledna. Uvedení v chod takovéhoto rozsáhlého systému těsně před Vánocemi by…

Číst
Kategorie: Články

Projekt QR Faktura

Nový projekt Komory daňových poradců ČR zvaný QR Faktura zjednodušuje převod papírových faktur do elektronické podoby. Projekt pomůže i při vyplňování kontrolního hlášení. V podstatě se jedná o standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a dalších účetních a daňových dokladů. Měl by se tak snížit počet špatně…

Číst
Kategorie: Články

Povinné údaje na účtence v EET

Vzhledem k tomu, že elektronická evidence tržeb (EET) začne fungovat již za několik málo měsíců, je důležité podotknout, že v rámci EET musejí podnikatelé při každé transakci tisknout účtenku se zákonem stanovenými povinnými náležitostmi. Dle Zákona o evidenci tržeb (Předpis č. 112/2016 Sb.) musí účtenka obsahovat tyto údaje:

  • fiskální identifikační kód,
  • daňové identifikační…
Číst
Kategorie: Články

Nevýhoda podnikání – stohy dokumentů, které musíte léta uschovávat

Podnikání s sebou nese povinnost archivovat mnohé dokumenty, a to až na několik desítek let, přičemž lhůty jsou různé. Minimální doba uchování rozličných dokladů je obsažena v zákonech, jako je zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a další. Jestliže se…

Číst
Kategorie: Články

EET a oznamovací a informační povinnost

Kromě technického zázemí, které souvisí s e-tržbami, by se měli podnikatelé připravit také na oznamovací a informační povinnost. Provoz elektronické evidence tržeb bude oficiálně spuštěn 1. prosince. V souladu s harmonogramem finanční správa již vydala technickou specifikaci e-tržeb, jež je určena především vývojářům pokladních systémů.

Podnikatelé v první vlně (poskytující stravovací a ubytovací služby uvedené…

Číst
Kategorie: Články

CzechTrade podporuje malé firmy

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace, která je založena Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Agentura CzechTrade tedy dlouhodobě pomáhá českým firmám získat atraktivní design pro jejich výrobky. V předcházejícím roce využilo finanční podporu projektu Design pro konkurenceschopnost 2013–2014 celkově 60…

Číst
Kategorie: Články

Nespolehlivých plátců přibývá, ovšem už ne tak rychlým tempem

Stovky nespolehlivých plátců DPH přibývají každým měsícem, ovšem už ne takovým tempem jako koncem loňského roku a na počátku letošního. Momentálně se v registru plátců DPH nachází více než 5 tisíc nespolehlivých plátců. Tempo nárůstu se však zpomaluje. Za duben se počet těchto nespolehlivých plátců zvýšil o 374, oproti předešlým měsícům…

Číst
Kategorie: Články

E-shopy: úprava obchodních podmínek dle novely zákona o ochraně spotřebitele

Do začátku května musejí mít všechny e-shopy upraveny obchodní podmínky dle novely zákona o ochraně spotřebitele. Novinkou totiž je, že musí zákazníky informovat o možnosti mimosoudního řešení sporů (ADR), které ve většině případů zastřešuje Česká obchodní inspekce, a také možnosti ODR. Při nesplnění zmíněné povinnosti hrozí obchodníkům pokuta až 1 milion korun. Novela zákona…

Číst
Kategorie: Články

Od následujícího roku jsou připravovány změny ve zdanění zaměstnanců

Již od roku 2017 mají být účinné změny, které zákonodárci momentálně připravují. Kromě úpravy srážkové daně se jedná o celou řadu dalších změn. V současnosti je v připomínkovém řízení návrh novely Zákona o daních z příjmů. Ta s sebou nese změny v daňovém zvýhodnění a uplatnění slev na dani, ale také ve zdanění závislé činnosti. V plánu je…

Číst
Kategorie: Články

Elektronickou cestou podalo přiznání pouze 13 % FO

Elektronickou cestou podalo přiznání pouze 13 % fyzických osob


I přes snahu finanční správy o to, aby co nejvíce daňových přiznání bylo podáno online, Češi zůstávají věrni papíru. Našim podnikatelům se stále elektronické podání daňového přiznání nezamlouvá. Oproti minulému roku lehce vzrostl počet fyzických osob, které přiznání podaly online, v celkovém důsledku…

Číst
Kategorie: Články

Daňová přiznání a slevy na manželku

Finanční kontrola v České republice při svých kontrolách odhalila přibližně 400 daňových přiznání z příjmu fyzických osob, která měla špatně uplatněnou slevu na manželku či manžela. Daňoví poplatníci nevědí, jak správně tuto slevu uplatnit.

Chyby je nutno napravit a doměřené daně doplatit

Ti, co chybovali, proto mohou obdržet od Finanční správy informaci, že…

Číst
Kategorie: Články , Etiketa