Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Má zaměstnanec právo na poskytnutí propustky k lékaři?

Už se vám někdy stalo, že vám zaměstnavatel nechtěl dát propustku k lékaři a chtěl po vás, abyste si vzal tento den dovolenou? Na to nemá právo. Propustka k lékaři nebo také pracovní volno z důvodu návštěvy lékaře patří k základním nárokům každého zaměstnance.

Propustka k lékaři náleží každému zaměstnanci, jež není schopen vykonávat práci pro důležité osobní překážky v práci dle zákona 199 č. 362/2006 Sb. zákona. Zákon dává zaměstnavateli za povinnost zaměstnanci pracovní volno v daném rozsahu poskytnout a ve stanovených případech dokonce i zajistit náhradu mzdy a platu. 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje pouze na nezbytně nutnou dobu, tam, kde je ve smluvním vztahu k pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a která je nejbližší bydlišti nebo pracovišti, přičemž však je nutné, aby toto pracoviště bylo schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. Nutné také je, aby toto vyšetření nebylo reálné provést i mimo pracovní dobu. V případě, že vyšetření a ošetření u lékaře proběhlo v jiném než v nejbližším zdravotním zařízení, je volno poskytnuto na nevyhnutně dlouhou dobu, ale náhrada mzdy nebo platu je poskytnuta maximálně za tu dobu, která by trvala při návštěvě nejbližšího zdravotnického pracoviště.

Propustka se netýká jen samotného zákroku, ale také cesty do a ze zdravotního zařízení a dalších souvisejících úkonů. Je také důležité vědět, že doba pracovního volna není nikterak omezena. Trvání nezbytně nutné doby k vyšetření a ošetření tak není možné dopředu určit a v každém konkrétním případě je jiná. 

Zaměstnavatel navíc není oprávněn po zaměstnanci požadovat důvod návštěvy lékaře. Je rovněž absolutně nepřípustné, aby zaměstnavatel přezkoumával, co bylo obsahem vyšetření anebo zákroku anebo dokonce, aby kontaktoval lékaře a vyzvídal, zda u lékaře skutečně byl a jaký je jeho zdravotní stav.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus