Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podmínky změny zdravotní pojišťovny

Plánujete změnu zdravotní pojišťovny, už vám moc času nezbývá. Pokud chcete změnu provést od 1. 1. 2019 musíte přihlášku poslat pojišťovně nejpozději posledního září.

Pouze v případě, že jste OSVČ máte ještě další povinnosti a oproti zaměstnancům ale mají více povinností a budou potřebovat několik dokumentů. 

OSVČ si musí připravit kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Pokud je změna pojišťovny provedena  v polovině roku, tak je také nutné v dalším roce podat s daňovým přiznáním dva přehledy o příjmech a výdajích. Tedy staré i nové zdravotní pojišťovně. Změnu je třeba hlásit i u praktického lékaře. A bude nutné změnit číslo účtu, kam jsou posílány zálohy na pojistné. 

OSVČ by však měly myslet na to, že mají zdravotní pojišťovny už více než rok nová čísla bankovních účtů, kam zasílají zálohy na pojistné.
Povinnosti OSVČ při změně pojišťovny: 

  • přihlásit se k placení pojistného u nově zvolené zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná,
  • předložit nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné, 
  • přesměrovat platby záloh na pojistné na účet zdravotní pojišťovny, ke které OSVČ přestoupila, a ukončit placení záloh u bývalé zdravotní pojišťovny,
  • předložit oběma zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v rozhodném období (kalendářním roce) pojištěna, Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. 

Jestliže už tento termín nestíháte, máte možnost změny za půl roku. Přihlášku je nutné odeslat do nové pojišťovny do 31. března 2019. Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus