Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Výše mzdy v pracovních nabídkách – nutnost, zbytečnost nebo strategie?

  • 0

Hledáte-li práci, často bývá hlavním kritériem výběru zaměstnání výše nabízené mzdy. Inzeráty s pracovními nabídkami ovšem často tento údaj neobsahují. Proč tomu tak je a čím se liší české inzeráty od slovenských?


V České republice se může zaměstnavatel svobodně rozhodnout, zda v inzerátu nabízejícím volnou pracovní pozici uvede výši mzdy či nikoliv. Na Slovensku však od května tuto možnost nemají. Výše mzdy se musí ve slovenských inzerátech objevit povinně a přijatému uchazeči nakonec nemůže být nabídnuta nižší mzda, než je uvedena v pracovní nabídce.


Názory na tuto povinnost jsou rozporuplné


Většina zájemců o práci tento krok schvaluje, protože mohou ihned separovat a třídit nabídky podle odměny, kterou od svého budoucího zaměstnání očekávají, avšak může nastat situace, kdy by základní výše mzdy uvedená v inzerátu mohla být díky vyšší kvalifikaci uchazeče navýšena, ovšem zájemce o práci ji kvůli nižší mzdě uvedené v inzerátu rovnou zavrhne.


I mezi zaměstnavateli se názor na to, zda mzdu uvádět či nikoliv, liší. V dnešní době se totiž výše mzdy často odvozuje dle kvalifikace, vzdělání a praxe daného kandidáta a je výsledkem osobního jednání mezi potenciálním zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto případě by mohla uvedená výše mzdy toto vyjednávání narušit.


Například přijde-li k pohovoru uchazeč, který nesplňuje všechna kritéria, která zaměstnavatel požaduje, avšak přesto by mu chtěl dát šanci práci vyzkoušet, bude chtít uchazeči nabídnout nižší základní mzdu, než by nabídl uchazeči, který splňuje všechny povinné i doporučené požadavky a má vyšší než požadované vzdělání.


V inzerátu uvedená výše mzdy by také mohla mít za následek negativní vliv na mezilidské vztahy ve firmě, například bude-li novým uchazečům nabízena vyšší mzda než stávajícím zaměstnancům.


Někteří zaměstnavatelé oproti tomu výši mzdy uvádějí vždy. I k tomuto kroku je může vést několik důvodů. Například mají pevně stanovenou mzdu, kterou chtějí dát uchazeči na danou pozici bez ohledu na jeho kvalifikaci a nemají možnost mzdu navýšit nebo naopak se mají čím pochlubit.


Na co by však zaměstnavatel neměl v inzerátech zapomínat určitě jsou různé zaměstnanecké benefity, které svým zaměstnancům nabízí.


A jak se stavíte k tématu uvádění výše mzdy do inzerátu vy? Jak to vidíte z pohledu zaměstnavatele a jak z pohledu potenciálního zaměstnance?

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus