Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Nové formuláře k daním

Jako každý rok tak i v příštím roce budou zavedeny nové tiskopisy Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a Žádost o roční zúčtování daní a daňových záloh.

Tiskopis Prohlášení k dani je nadále možné předkládat i v listinné podobě, ale také nově lze  elektronicky. Jestliže zaměstnavatel využívá elektronickou formu tiskopisu, musí zajistit jednoznačnou identifikaci zaměstnance, a to zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému. Finanční správa k tomuto postupu zaměstnavatelům doporučuje upravit podmínky využití elektronické formy tiskopisu interním mzdovým předpisem.

V současné době je tedy možné využít:

-papírovou podobu tiskopisu Prohlášení k dani – nový jednodílný tiskopis Prohlášení k dani (vzor číslo 26) využitelný pro jedno zdaňovací období nebo starší tiskopis obsahující mimo Prohlášení k dani rovněž Žádost o roční zúčtování využitelný vždy pro tři zdaňovací období (vzory číslo 25 a dřívější)

-elektronickou formu tiskopisu (vzor číslo 26) s jednoznačným zaručením identifikace zaměstnance nebo

-kombinace obou forem tiskopisu, tj. předvyplnění určitých částí tiskopisu v interaktivní podobě a jeho následné vytištění.

Co se týká nového formuláře Prohlášení k dani dle sdělení Generálního finančního ředitelství vydán nebude. Stále zaměstnavatelé budou využívat formulář č. 26, případně dloužívat starší vzory vydávané vždy na tři zdaňovací období. U starších vzorů (pouze papírová podoba) je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru číslo 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů, zde je vhodné použít novější verze tiskopisu. 

Poprvé při zúčtování daní za rok 2018 bude možné využít také nový jednodílný tiskopis Žádost o roční zúčtování v papírové podobě či v elektronické formě. Možné jsou samozřejmě obě varianty, případně jejich kombinace. Zaměstnavatelé nemusí tento nový tiskopis využít. Jestliže zaměstnanec učinil prohlášení k dani formou staršího dvoudílného tiskopisu, lze roční zúčtování provést zde.

Dosud spojené tiskopisy Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování se tak počínaje letošním rokem oddělily.   Pro roční zúčtování za rok 2017 zpracovávané do 31. března 2018 bylo totiž možné použít pouze dřívější vzory tiskopisu. Teprve při aktuálním ročním zúčtování, tj. za rok 2018 zpracovávaném v roce 2019, bude možné využít nový zjednodušený papírový či elektronický tiskopis.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus