Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Sick Days

Stále častěji se setkáváte s dalším zaměstnaneckým benefitem a to tzn. Sick days neboli zdravotní volno.

Občas se každému stalo, že se mu udělalo nevolno a potřebuje si vzít jeden dva dny volno a nechce si tím čerpat např. dovolenou. Ve velkých firmách právě pro tyto případy nabízí benefit ve formě zdravotního volna. Zatím tento typ benefitu není častý u drobných firem a  výrobních provozech.

Volné dny lze využít k jakékoli soukromé činnosti zaměstnance. Mohou být čerpány k relaxaci, sportovním činnostem, nakupování či vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech.

Nemocné dny neboli zdravotní volno poskytované jako zaměstnanecký benefit poslouží zaměstnancům v době zdravotní indispozice. Neodpracovanou směnu nemusí zaměstnavateli dokládat potvrzením lékaře či vystavením neschopenky. K překonání krátkodobé indispozice, jako je např. nachlazení, nevolnost, střevní chřipka apod., často postačí jeden nebo dva dny. Je zbytečné to řešit pracovní neschopností či čerpáním řádné dovolené. Pokud zaměstnanec nemoc takzvaně přechází, není schopen plného pracovního výkonu a navíc může nemocí nakazit ostatní zaměstnance. Poskytnutí zdravotního volna je bezesporu výhodné pro obě strany.

Co se týká čerpání tohoto volna, měl by zaměstnavatel důkladně nastavit podmínky čerpání, tj. zda se bude jednat o náhradu mzdy v plné výši, kterým zaměstnancům se bude poskytovat atd.  

Pravidla by měla být ošetřena interním předpisem. Zde bude specifikováno, k jakému účelu se zdravotní volno poskytuje. Dále zda se čerpá po jednotlivých dnech nebo je možné čerpat v blocích. Někteří zaměstnavatelé umožňují čerpání zdravotního volna také v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. Zaměstnanci je tak karenční doba zaměstnavatelem kompenzována. I tato možnost by měla být součástí stanovených podmínek.

Také by měl zaměstnavatel pamatovat na možnost zneužití tohoto volna a měl by nastavit konkrétní pravidla např. zákaz využívání zdravotního volna k prodlužování dovolené či překlenování pracovních dnů mezi státními svátky atd.

Ve většině firem se Sick days poskytuje ve výši tří až pět dnů. Zaměstnanec může volné dny navíc zkombinovat s víkendem.

Zaměstnavatel by měl mít předem jasno, jak evidovat zdravotní volno v docházce. Tedy zda tyto dny považuje za překážku v práci či jako dny výkonu práce. Což následně ovlivní řadu mzdových výpočtů. Například stanovení průměrné mzdy pro pracovněprávní účely, nárok na řádnou dovolenou dle odpracovaných směn apod. 

Důležitá je i otázka zdanění. Zdravotní volno se nepovažuje za příjem od daně osvobozený, nejde o náhradu mzdy v době pracovní neschopnosti. Jde o zdanitelný příjem, který rovněž podléhá odvodům.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus