Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Exekuce a vyživované osoby

Zpracováváte mzdy a máte zaměstnance s exekucemi? V tomto článku si řekneme kolik zaměstnanci můžete na exekuci strhnout a co mu musíte nechat.

Při výpočtu srážek ze mzdy pro účely exekucí zaměstnanců zohledňujeme jejich vyživované osoby.

Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení tohoto zákona, je nepřípustné, i když s tím povinný souhlasí. Proto musíme zjistit a zohlednit při výpočtu i všechny vyživované osoby zaměstnance. Nikdy nesmíte zaměstnanci strhnout ze mzdy více než základní částku tzv. nezabavitelnou částku.

A jak vypočítáme tuto částku?

Nezabavitelná částka = dvě třetiny ze součtu částky životního minima jednotlivce + částka normativních nákladů na bydlení na osobu povinného + jedna čtvrtina nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu.

Pro rok 2018 je stanovena jedna čtvrtina ze základní nezabavitelné částky ve výši 1 556,33 Kč. To je tedy částka, kterou započítáme na každou vyživovanou osobu.

Nesmíte také zapomenout na vyživované osoby, což je manžel/ka a děti. U manžela/lky není podmínkou, aby spolu žili ve společné domácnosti. Pokaždé tedy na ně započítáme jednu čtvrtinu nezabavitelné částky. Totéž platí obdobně i u registrovaných partnerů.

Dalšími vyživovanými osobami jsou děti. U dětí, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť.

Nový občanský zákoník stanoví vyživovací povinnost vůči dítěti od jeho narození do doby, kdy není schopno se samo živit. 
Pro účely výpočtu nezabavitelné částky se za děti považují pouze děti vlastní nebo osvojené.

Mezi ostatní vyživované osoby pak mohou patřit rodiče, prarodiče, vnuci, pravnuci, rozvedený manžel či manželka, partner po zrušení partnerského soužití. Za vyživované osoby počítáme ostatní vyživované osoby, pokud zaměstnanec prokáže stanovení výživného soudní cestou.

U otce pak může být stanovena vyživovací povinnost též neprovdané matce jeho dítěte. Pokud matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí tento otec výživu po dobu dvou let od narození dítěte.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus