Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Platba daně z nemovitosti

Už máme pouze 3 týdny na úhradu daně z nemovitých věcí. V dnešním článku si řekneme, jakým způsobem můžeme daň uhradit a jaké nám plynou sankce, pokud nezaplatíme.

Spousta z nás již našla ve své poštovní schránce složenku z finančního úřadu k platbě daně z nemovitosti. Pokud má poplatník zřízenou datovou schránku, údaje dorazí, dostane právě tam. Stejně tak nedorazí složenka těm, kteří zažádali o zasílání informací k platbě daně z nemovitých věcí e-mailem. 

Poslední termín pro platba daně z nemovitých je 31. květen 2018 a  to v případě, že nebude částka daně vyšší než 5000 Kč. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou splátkách. A to do 31. května a do 30. Listopadu, pokud se poplatník nerozhodne ji celou uhradit v termínu do 31. května.

Jak můžeme daň uhradit? 

  • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu,
  • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou,
  • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2018; tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou), 
  • hotově v pokladně finančního úřadu. 

A jaké sankce nám vzniknou v případě neuhrazení daně?

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0,05 %), zvýšené o 14 %.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus