Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Mateřský a rodičovský příspěvek v roce 2018

Ptáte se, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, potažmo jaký je rozdíl mezi mateřským a rodičovským příspěvkem? Na mateřskou dovolenou/příspěvek mají nárok zaměstnané ženy, za něž bylo hrazeno nemocenské pojištění. Mezi oprávněné žadatele patří i studenti, kteří nastupují na mateřskou dovolenou do 180 dnů od úspěšného absolvování střední, vyšší či vysoké školy (bez nutnosti předchozího zaměstnání). Oprávněnými žadateli jsou i OSVČ, které si dobrovolně platily nemocenské pojištění. Nárok na ni naopak nemají nezaměstnané ženy, za které stát v době evidence na úřadu práce neplatil nemocenské pojištění. Nástup na mateřskou dovolenou je 6 - 8 týdnů před porodem a délka mateřské dovolené činí 28 týdnů, v případě narození vícerčat 37 týdnů. Výše mateřského příspěvku se počítá z denního vyměřovacího základu, tzn. měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní. Denní vyměřovací základ se poté zredukuje a vypočte se 70 %, čímž zjistíme výši peněžité pomoci v mateřství.

Rodičovská dovolená je uznána matce či otci dítěte po ukončení vyplácení pěněžité pomoci v mateřství, a to pouze na nejmladší dítě. Rodičovský přispěvek představuje sociální dávku, jež je poskytována jednomu z rodičů, který trvale pečuje o dítě maximálně do 4 let věku. V případě, že žádá o rodičovský příspěvek otec dítěte, je nutné, aby byl zapsán v rodném listu dítěte. Rodič, který se účastnil nemocenského pojištění, má v roce 2018 nárok na rodičovský příspěvek v celkové výši 220 000 Kč. Příspěvek pro rodiče vícerčat činí 330 000 Kč. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je v současné době 32 640 Kč a minimální 50 Kč. Stále platí pravidlo, že měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % vyměřovacího základu (měsíční hrubé mzdy pobírané před narozením dítěte). Výši rodičovského příspěvku lze měnit každé 3 měsíce. Vhodná je tato změna například v situaci, kdy žena ví, že bude nastupovat na další mateřskou dovolenou dříve, než dočerpá rodičovskou dovolenou a tedy částku 220 000 Kč, na kterou má nárok.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus