Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Pracovní porady efektivně

Pracovní porady představují způsob vnitrofiremní komunikace mezi členy pracovních týmů. Mohou pomoci ke zkvalitnění komunikace mezi zaměstnanci, k vyřešení konfliktů, výměně informací, tvorbě plánů a cílů, ke vzdělávání apod. Může se však stát, že pracovní porady přestanou plnit svůj účel, zvtnou se v neefektivní plýtvání časem zaměstnanců, který by mohli využít mnohem lépe. Jakými zásadami je třeba se řídit, jestliže nechceme, aby se porady zvrhly ve volnou zábavu a neprotahovaly se přes celý den? Je důležité stanovit si cíl porady a zaměřit se na organizaci porady a její vedení. Pracovní porady by měly být opodstatněné - mít svůj účel. Důležité je také načasování, aby účastníci porady měli prostor věnovat se i jiným pracovním úkolům. Účastníci by si měli připravit body/program, který chtějí na poradě řešit. Pracovní porada by také měla mít své výstupy - dojít k určitým řešením, stanovením zodpovědnosti, stanovením termínu splnění a způsobu kontroly.

V některých případech se stává, že porady jsou spíše než společnou debatou monologem jednoho nadřízeného, který poradu využívá častěji ke kritice ostatních zaměstnanců, než k rozvoji tvůrčího myšlení. Snahou by mělo být naopak udržení optimistické nálady kolektivu a nabuzení a motivace, hledání nových nápadů a zvýšení produktivity. Důležité je, aby se účastníci cítili dobře i v prostorách, kde porada probíhá. Tedy aby zde byl dostatek světla, pokojová teplota, čerstvý vzduch, nehlučné prostředí, pohodlné židle apod. Porada by měla být vedena jedním člověkem. Některé větší firmy pro tyto potřeby využívají tzv. facilitátora, který dohlíží na hladký průběh porady, aktivně řídí diskuzi. Porady jsou k chodu společností nezbytné, ovšem je třeba dbát na to, aby byly stručné, věcné, aby byl kladen důraz na jejich organizaci, a aby byl stanoven cíl a na závěr i výstupy.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus