Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Oprava nebo technické zhodnocení?

V dnešním článku si řekneme jaký je rozdíl mezi opravou a technických zhodnocením majetku.

Někdy je velice těžké určit, o jakou situaci se jedná, často se případ odvíjí nejen od konkrétní situace, ale i od časem se vyvíjející judikatury.

Správné určení má vliv nejen na výsledek hospodaření, ale i na základ daně z příjmů, protože v případě technického zhodnocení je vzniklý náklad, na rozdíl od opravy, uplatňován postupně prostřednictvím účetních a daňových odpisů.

A co přesně je myšleno technických zhodnocením – jsou to  výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad).

Velkým problémem je určit rozdíl mezi pojmy rekonstrukce a modernizace.

1. Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

2. Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Hranice mezi technickým zhodnocením a opravou či údržbou majetku může být vzhledem k nespočetnému množství druhů hospodářských operací velice tenká a daňový subjekt musí být schopen své rozhodnutí řádně odůvodnit. Klíčové je prokázat, jaký byl stav majetku před provedením úprav a po.

Opravou podle účetních předpisů dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Tzn., že při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové, přičemž může být použit i jiný materiál, díly, součásti i technologie, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí pravidelná péče za účelem zpomalení fyzického opotřebení, předcházení poruchám a odstraňování drobnějších závad. Může se například jednat o pravidelné nátěry podvozku aut.

Tyto náklady vznikají po uvedení majetku do užívání a nezvyšují hodnotu majetku.

Uvedeme si několik příkladů kdy se jedná o opravu a kdy již o technické zhodnocení:

1.Výměna oken

Pokud by se vyměnila dřevěná okna za plastová se stejným rozměrem i počtem vrstev skel, pak je jedná o opravu.

V případě, že by se jednalo o změnu technických paramentů jde již o technické zhodnocení,

samozřejmě v případě celkové částky přesahující částku 40 000 Kč. O technické zhodnocení se jedná i v případě instalace žaluzií či mříží do oken (pokud nenahrazují původní se stejnými technickými parametry).

2.Výměna nebo pořízení koberců

Nahrazení koberců pevně spojených s budovou není technickým zhodnocením. Stejně tak se nejedná o technické zhodnocení v případě, že jsou v budově položeny koberce, tzv. na volno, bez pevného spojení s budovou. Pokud by však byly koberce položeny a pevně spojeny s budovou poprvé, pak je již na místě o technickém zhodnocení uvažovat. Rozhodující je především původní stav.

Pokud by koberce nahradily například opotřebované linoleum, pak by se jednalo o výměnu opotřebovaného předmětu za nový a náklad by byl posuzován jako oprava, jelikož došlo pouze k použití jiného materiálu. Technickým zhodnocení by bylo položení koberců pevně spojených s budovou například na původní, pouze betonový podklad.

3.Úpravy na dopravním prostředku

O technické zhodnocení majetku, pokud výdaje přesáhnou 40 000 Kč, se jedná například v případě:

-instalace střešního okna v automobilu

-instalace klimatizace

-přestavba na LPG pohon

-vybavení automobilu zajišťovacím zařízením proti krádeži

-instalace tažného zařízení.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus