Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zvýšení mateřské

Plánujete založit rodinu mohli byste si přilepšit, co se týká mateřské.Pokud by návrh prošel, polepšily by si rodiny, kde ženy vydělávají zhruba nad 30 tisíc korun.

Mateřská je dávkou z nemocenského pojištění, která se klasicky začíná čerpat šest týdnů před porodem a celkově se čerpá 28 týdnů v případě jednoho narozeného dítěte a 37 týdnů v případě vícerčat. Po jejím vyčerpání začínají rodiny malých dětí pobírat rodičovský příspěvek.

Zjednodušeně řečeno platí, že kdo si vydělává zhruba do 30 tisíc korun měsíčně, dostává mateřskou ve výši 70 procent předchozího výdělku. Kdo si vydělává více, na toho už se vztahují redukční hranice, které poměr mateřské k předchozímu příjmu snižují.

A jak se mateřská počítá? Výše peněžité podpory v mateřství činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci. Ta se provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá stoprocentně. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 procent. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 procent. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Další změnou by bylo, že se již nebude mluvit o tzn. rodičovské a mateřské dovolené. Jejich návrh zní takto: Odstranění výrazu „dovolená“ ze spojení „mateřská dovolená“ a „rodičovská dovolená“, který evokuje odpočinek a volný čas, kterými péče o dítě není, a diskuze o eventualitách k jeho nahrazení vhodnějším termínem, např. ‚uvolnění‘.

Oproti mateřské by rodičovský příspěvek zůstal na stejné částce a to 220 tisíc korun, tato částka se přitom neměnila od roku 2012, od kdy tento strop platí. Od začátku roku 2018 se ale uvolnila pravidla pro vyčerpání těchto peněz, což je jeden z důvodů, proč ministerstvo práce nepočítá s další změnou u rodičovské.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus