Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zdanění výher

Usmálo se na vás štěstí a vyhráli jsme větší částku peněz? Víte jaké vám z toho plynou povinnosti?

Pokud byste vyhráli větší částku jak 5 miliónů, máte povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. Toto oznámení musíte podat ve stejném termínu jako daňové přiznání.

Pro oznámení není předepsán žádný formulář ani tiskopis. Ale pokud poplatník výhru berňáku hlásí, nesmí zapomenout na 3 hlavní náležitosti: 

  • musí být uvedena výše příjmu
  • popis okolností získání tohoto příjmu 
  • musí být uvedeno datum, kdy příjem vznikl 

V případě nesplnění oznamovací povinnosti mu hrozí pokuta od 0,1 do 15 procent z částky neoznámeného příjmu.

Co je však pozitivní, že příjmy z výher jsou osvobozeny od daně z příjmu a nic z nich nebudete danit. Dalšími příjmy, které jsou takto osvobozeny od daně jsou např. dary, dědictví nebo příjem z prodeje obchodního podílu a cenných papírů.



Kategorie: Články







blog comments powered by Disqus