Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Nestihli jste podat daňové přiznání?

Stalo se vám již, že jste nestihli podat daňové přiznání? Nebudeme vás zbytečně chlácholit, jedná se o zanedbání povinnosti, které se nevyplácí. V roce 2018 bylo nutno podat daňové přiznání nejpozději do úterý 3. dubna. Tato povinnost se netýká pouze živnostníků a podnikatelů, ale všech osob, které měly kompletní příjmy za předchozí kalendářní rok vyšší než 15 tisíc Kč. V případě, že pověříme vyplněním a odevzdáním daňového přiznání specialistu působícího v oboru finančního poradenství, termín pro podání bude až 2. července 2018. Je však nutné o tomto informovat příslušnou pobočku finančního úřadu. Daňové přiznání se podává v místě trvalého bydliště. Doručení lze provést osobně nebo poštou. Důležité je, že všichni vlastníci datové schránky jsou povinni doručit daňové přiznání na finanční úřad právě touto elektronickou cestou.

V případě, že jste nestihli podat daňové přiznání do 3. dubna roku 2018, nehrozí vám zatím žádný postih. I s touto variantou se počítá a finanční úřad umožňuje dodat jej opožděně, s termínem do úterý 10. dubna 2018. V případě, že nedodržíme ani tento termín, jedná se již o porušení povinnosti a lze očekávat problémy v podobě pokuty a penále za každý další den prodlení. Pokuty za opožděné či nedodané daňové přiznání se pohybují ve výši 500 Kč - 300 tisíc Kč. Splatnost této pokuty je 30 dnů. Několikadenní tolerance se týče nejen pozdě podaného daňového přiznání, ale i úhrady daně. Jesltiže si uvědomíte, že jste v již podaném daňovém přiznání udělali chybu, v řádném termínu odevzdání je možnost podat opravné daňové přiznání. Finanční úřadu pracuje pouze s nejpozději podaným daňovým přiznáním. Jestliže si chybu uvědomíte až po uplynutí termínu odevzdání daňového přiznání, je třeba podat daňové přiznání dodatečné.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus