Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Školkovné

Pomalu se blíží termín podání daňového přiznání a my se v tomto článku podíváme na jednu z možných slev, o kterou je možné se ponížit daňovou povinnost a to konkrétně školkovné. Tato sleva platí již od roku 2014 a slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka. V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. 

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Mateřskou školou je myšlena škola státní, ale i soukromá podle školského zákona. Za mateřskou školou může být i lesní školka. Ovšem od okamžiku, kdy se stala mateřskou školou. Musí se jednat o zařízení registrované v rejstříku škol a školských zařízení u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro uznatelnost slevy v zařízení péče o dítě v dětské skupině je nutná registrace této skupiny u ministerstva práce a sociálních věcí.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí umožnit docházku alespoň v rozsahu 6 hodin denně. Toto kritérium je jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti a vyloučí možnost uplatnit si slevu za nahodilé hlídání jako např. koutky v obchodních domech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah docházky nebo poskytovatele volnočasových aktivit pro děti.

Je vhodné prověřit v příslušném rejstříku i živnostenské oprávnění. V rámci živnostenského zákona je totiž možné provozovat péči o děti předškolního věku:

-jako živnost vázanou – „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ – zde se může jednat o péči o dítě do 1, resp. do 2 let věku (kupříkladu chůva, jesle atd.),

-jako živnost volnou – obor č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ – jedná se o výchovu dětí výhradně nad 3 roky věku. Nedoporučuje se obor č. 79 „ Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – jedná se o poskytování příležitostného krátkodobého hlídání dětí (i do tří let věku). Sleva by nemusela být finančním úřadem akceptována.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus