Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Motivace zaměstnanců

Potřebujete své zaměstnance či podřízené správně motivovat? Potřebujete, aby byli více zapálení a zvýšili svůj výkon? V tom případě je třeba snažit se co nejlépe uspokojit jejich potřeby. Spousta zaměstnavatelů si spojuje motivaci pouze s finanční odměnou, nenechejte se však zmást. Efektivní motivace nezahrnuje pouze finanční ohodnocení, skládá se z více složek. Přehledně jsou uspořádány základní lidské potřeby v Maslowově pyramidě potřeb níže. Z tohoto schématu je zřejmé, že všechny potřeby nelze stimulovat penězi, naopak, dá se říci, že jen jednu z potřeb uspokojíme na základě finančního ohodnocení. Stejně tak mají společnosti naplánovanou částku, kterou mohou čerpat v oblasti finančních odměn. Jejich možnosti jsou omezené. Práce, kterou zaměstnanci vykonávají, by jim měla přinášet pocit jistoty a bezpečí, následuje pocit sounáležitosti, tedy že někam patříme. Důležité je také uznání za dobře vykonanou práci a nakonec seberealizace, která je zásadní pro náš osobní rozvoj. Potřebujeme objevovat nové možnosti, učit se novým věcem a vyvíjet se.

Zde je několik tipů, jak úspěšně motivovat zaměstnance:

1) Zásadní je správně nastavit systém odměňování. Zaměstnanci se chovají dle toho, co jejich nadřízení odměňují. 

2) K dosažení vyšších výkonů používejte ve vyšší míře pozitivní motivaci (odměna, pochvala, uznání, kariérní postup). Negativní motivace (donucení pod pohrůžkou trestu) není v tomto případě tolik efektivní. Negativní motivace se spíše než k vyburcování k vyšším výkonům hodí k zabránění určitému chování.

3) Motivace je individuální. Na všechny zaměstnance nepůsobí stejně daný způsob motivace. Každý žije v jiném prostředí a v jiných podmínkách a vnímá různě určité motivační faktory. Neexistuje proto univerzální nastavení motivace pro všechny. Někoho může těšit, že vykonává práci prospěšnou pro společnost či pro některou její část (pro děti, nemocné, seniory, hendikepované, ...). Pro jiného může být zásadní kariérní postup, možnost uplatnit své schopnosti, překonávat překážky a dosahovat co nejlepšího výsledku.

Přemýšleli jste někdy o tom, co je motivací právě pro vás?

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus