Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Šikana a diskriminace na pracovišti

Ústava České republiky deklaruje zaměstnancům za jimi vykonanou práci spravedlivou odměnu. Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci bez rozdílu v oblasti:

  • pracovních podmínek
  • odměňování za práci
  • odborné přípravy
  • kariérního postupu

V pracovněprávních vztazích je vyloučena diskriminace na základě rasy, etnického původu, pohlaví, věku, sexuální orientace, náboženského vyznání, zdravotního postižění, apod. Přesto se však v praxi spousta z nás již s disktriminací a šikanou setkala, ať už z pohledu jejich oběti, či přihlížejících. Šikanou na pracovišti se rozumí vytváření nepřátelských a ponižujících pracovněprávních vztahů, které jsou dlouhodobějšího charakteru. 

V souvislosti se šikanou rozlišujeme bossing a mobbing. Bossing je iniciován nadřízeným zaměstnancem, který zneužívá svého postavení vůči jemu podřízeným zaměstnancům. Mezi projevy bossingu můžeme zařadit například zadávání nesplnitelných úkolů či ponižující zacházení na pracovišti. U mobbingu není iniciátorem šikany vedoucí pracovník, ale kolega se stejným postavením, jako jeho oběť. Iniciátor mobbingu tak často zesměšňuje svého kolegu, verbálně ho napadá, snaží se ho vytěsnit z kolektivu, komplikuje mu plnění pracovních úkolů, apod.

Výsledkem diskriminace či šikany často je, že její oběť podá výpověď. Ptáte se, jak je možné se bránit? Ne každá šikana na pracovišti je zároveň dle antidiskriminačního zákona diskriminací. Aby byl bossing nebo mobbing označován současně i jako disktriminace, musí být motivován některým z výše zmiňovaných důvodů, tedy na základě rasy, etnického původu, pohlaví, věku, apod. Prvním krokem, jak problém šikany či diskriminace řešit, je sesbírat důkazy a zajistit si výpovědi svědků. V těchto případech můžeme:

  • podat stížnost na zaměstnavatele s požadavkem zjednání nápravy dle ustanovení § 276 odst. 9 zákoníku práce. Pokud zaměstnanec využije této možnosti, nesmí ho zaměstnavatel postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv 
  • domáhat se vůči zaměstnavateli, aby dodržoval zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, odměnu, možnosti funkčního postupu a odborné přípravy atd., obsažené v ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku práce
  • v případě nezjednání nápravy kontaktovat příslušný oblastní inspektorát práce, v jehož působnosti je dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů. 
  • v případech, kdy zaměstnanec požaduje např. finanční odškodnění, je třeba podat žalobu k soudu

Jednu z možností řešení mimosoudní cestou je mediace, kterou je možno považovat za alternativní (mimosoudní) metodu řešení konfliktních situací prostřednictvím nezávislého prostředníka - mediátora.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus