Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Novinky v EET

Koncem loňského roku byly zrušeny některé části zákona o EET. Ústavní soud zrušil EET na platby kartou a také náběh 3. a 4. vlny.

Nyní ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o evidenci tržeb, která se týká nejmenších podnikatelů. Budou moci využít off-line režim evidence tržeb, ve kterém bude podnikatel vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu.

Princip  spočívá v tom, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane, a na konci každého dne zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každý měsíc pak zašle tento formulář na finanční úřad. 

Aby podnikatel mohl evidovat tržby v off-line režimu, musí splnit následující podmínky:

-Není plátcem DPH

-Je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob

-Má maximálně 1 zaměstnance

-výše jeho příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč

-v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících uskuteční maximálně 1000 evidovaných tržeb.

Novela také upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Přesný termín ještě není znám, ale bude spuštěna tři měsíce po platnosti zákona. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna tři měsíce po platnosti zákona. 

Novela také navrhuje výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry. Vrací se také povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus