Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zálohy na daň z příjmu

Věděli jste, že jsou případy, kdy máte povinnost si hradit zálohu na daň z příjmu? Ukážeme si, v jakých případech tuto povinnost máte a kdy ne.

Zálohy nemusí platit:

-poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč

-obec nebo kraj

-zůstavitel ode dne jeho smrti

-poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Zálohy na daň musí naopak platit poplatník:

-jehož vypočtená daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, avšak nepřesáhla 150 000 korun. 

-jehož vypočtená daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun.

Jestliže poslední daňová povinnost přesáhla 30 tisíc korun, ale nepřesáhla 150 tisíc korun, je poplatník povinen hradit zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Splatná je ve dvou splátkách. Termíny jsou 15. 6. a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti. 

Pokud je poslední daňová povinnost vyšší než 150 tisíc korun, je daňový plátce povinen hradit zálohu ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti. V tomto případě se jedná o termíny záloh 15. 3., do 15. 6., další záloha je splatná do 15. 9. a následující záloha je splatná do 15. 12.

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. Poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus