Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Průmysl 4.0

Už jste se setkali s pojmem Průmysl 4.0, ale nevíte, co přesně si pod ním představit? Průmysl 4.0 označuje současný trend automatizace a digitalizace stále většího množství činností jež dříve zabezpečovaly lidské zdroje. Dalšími užívanými pojmy v této souvislosti jsou Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce. Podstatou Průmyslu 4.0 je propojení virtuálního kybernetického světa spolu s fyzickou realitou. Měly by vznikat "chytré továrny" využívajcící kyberneticko-fyzikální systém. Počátek tohoto konceptu můžeme nalézt v Německu, kde společnost Siemens spolupracovala s tamní vládou, aby pomohli vzniku a propagaci vývoje nových technologií napomáhajících k automatizaci dnešního světa. K podpoře této myšlenky se následně přidaly i další evropské země a došlo k jejímu rozšíření.

Vzhledem k tomu, že podstatou Průmyslu 4.0 je robotizace, utomatizace a digitalizace a nahrazení lidské pracovní síly především při jednodušších opakujících se činnostech, je třeba počítat i se změnami na trhu práce. Lze očekávat ohrožení zaměstnanosti na níže kvalifikovaných pozicích, zatímco zároveň lze očekávat i nárůst poptávky po vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Metody a postupy, které zavede Průmysl 4.0 povedou k růstu efektivity práce a k úspoře času i peněz při výrobě. Riziko digitalizace a robotizace představují útoky hackerů a následné zneužití dat, což může vést k obrovským škodám.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus