Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zruší se superhrubá mzda?

Vláda přichází se změnou novely zákona o daních z příjmu, a to konkrétně zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky.

Navrhují novu výši daně z příjmu na 19%, což představuje o 1,1 % méně, než je současná výše daňové zátěže. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy Ministerstvo financí navrhuje zrušit i tzv. solidární zvýšení daně uvedené v § 16a ZDP.

Dalším návrhem pro příjmy přesahující přibližně čtyřnásobek průměrné mzdy je zavedení druhé sazby daně 23 %.

Pro OSVČ přináší návrh možnost odečíst si od základu daně tři čtvrtiny odvedených pojistných, čímž dojde u naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže.

Celkový dopad navržených daňových změn na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši − 15,2 mld. Kč (na veřejných rozpočtech se jedná o − 22,3 mld. Kč).

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus