Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Typy osobností

Každý člověk je od přírody obdařen určitým temperamentem - intenzitou reakcí na podněty, neboli vzrušivostí. Již ve starověku začaly být rozlišovány čtyři typy osobností, a to sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Každá tato osobnost je obdařena jiným temperemantem. Víte, jaká osobnost se ve vás skrývá? Pokud ne, pojďte to s námi zjistit.

Sangvinik - stabilní extrovert

Sangvinik má rád společnost, je čilý, veselý a optimistický. Pohotově reaguje. Má rád v životě vzrušení a je zvědavý. Má rád fyzický kontakt s jinými lidmi a dotyky. Uplatnění najde ve vedoucích pozicích, protože je kreativní a energický. Stává se ovšem, že má spoustu nápadů, které nedotahuje do konce. Taktéž se přes svou energii nedokáže vždy soustředit na ostatní. Může být nestálý a nespolehlivý.

Cholerik - labilní extrovert

Cholerik je jako sangvinik dynamickou osobností. Jde si za svými cíli. Je optimistický. Je vůdcem. Není lhostejný k ostatním. Je rozhodný a rychle řeší problémy. Je cílevědomý a má dobrý organizační talent. Narozdíl od sangvinika dotahuje věci do konce. Jde si vždy za svou pravdou a jeho reakce bývají někdy přehnané, nesnese porážku. Bývá netrpělivý až výbušný, brzy se však potom uklidní.

Melancholik - labilní introvert

Je uzavřený, mlčenlivý, přemýšlivý a pesimistický, své myšlenky si nechává pro sebe. Vyznává pevný řád a inteligenci. Předvídá problémy dříve, než se objeví. Díky přemýšlivosti bývají melancholici dobrými přáteli a dokáží ostatním dobře poradit. Mívají vysoký intelekt a tvůrčí talent. Mají však také sklon podléhat chmurným náladám, úzkostem či depresím. Drží se spíše v ústraní a trpívají nízkou mírou sebevědomí.

Flegmatik - stabilní introvert

Flegmatik je nejméně konfliktní a nejméně náročný. Dobře reaguje na přátele, ale i na samotu. Má proto spoustu přátel, dokáže jim naslouchat. Je klidný a nepodléhá okolním tlakům. Dokáže se soustředit za každé situace. Není uspěchaný a při konfliktech vystupuje jako vyjednavač. Někdy však bývá až laxní a nemá rád změny. Často odkládá své úkoly a nedává na jevo své city. Nerad říká ne.

Nenašli jste se? Tato charakteristika v životní praxi není tak jednoduchá, jak se zdá. Spoustě lidem nelze přisoudit jeden ze čtyř druhů osobnosti, jsme totiž kombinací více druhů temperamentu.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus