Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Rady pro účastníky rekvalifikačních kurzů

  • 0

Rekvalifikační kurzy jsou akreditované kurzy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kurzy slouží k přípravě k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo k získání konkrétních pracovních dovedností.

Na co si dát pozor, když vybíráte rekvalifikační kurz?

1. Platnost akreditace

Vzdělávací zařízení, které poskytuje rekvalifikační kurzy, musí mít udělenu akreditaci MŠMT na každý jednotlivý kurz, který pořádá.

Akreditace se uděluje vždy na 3 roky.

Každá udělená akreditace má své jednací číslo. Prostřednictvím tohoto čísla si snadno můžete ověřit platnost akreditace v databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů.

Pro to, aby mohl být kurz považován za akreditovaný, je potřeba, aby byl zahájen v době platnosti dané akreditace.

2. Smlouva a doklad o zaplacení

Jedná se o službu poskytnutí vzdělání, měli byste tedy obdržet smlouvu, která bude kurz specifikovat. Měla by obsahovat název, hodinový rozsah, číslo akreditace a cenu.

Také je vhodné si předem zjistit přesný harmonogram výuky – ve kterých dnech bude probíhat, v jakém časové intervalu a kdo bude kurz vyučovat.

Při placení byste pak měli obdržet doklad o zaplacení.

3. Osvědčení

V případě úspěšného dokončení kurzu vám bude vydáno „Osvědčení o rekvalifikaci“, které má neomezenou platnost na území ČR a mnohdy bývá uznáváno v sousedních státech.

Osvědčení by mělo uvádět stanovené náležitosti daného rekvalifikačního kuru jako je název a adresa vzdělávacího zařízení, jednací číslo udělené akreditace, jméno účastníka, název vzdělávacího programu, název pracovní činnosti, rozsah kurzu v hodinách, absolvované předměty, datum od kdy do kdy probíhal kurz a závěrečná zkouška, podpis statutárního zástupce vzdělávacího zařízení. (Osvědčení neobshuje kulaté razítko MŠMT.)

4. Potvrzení u profesních kvalifikací

Po ukončení vzdělávání u profesních kvalifikací je vydáváno potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. Tohle potvrzení však nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.


Naše společnost Alavia Education nabízí mimo jiné i akreditované rekvalifikační kurzy. Nabídku těchto kurzů naleznete na našem webu.

Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus