Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podnikání jako vedlejší činnost

V dnešní době spousta lidí mají své podnikání jako vedlejší příjem. Kdy je však nutné tuto skutečnost oznámit úřadům?

Zahájení podnikání – samostatné výdělečné činnosti, musí OSVČ oznámit zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) do 8 dnů. Pokud máte samostatnou výdělečnou činnost jako „vedlejší“, nemáte povinnost oznamovat důvod výkonu vedlejší činnosti ČSSZ ani zdravotní pojišťovně. Nicméně jestliže nechcete platit zálohy na pojistné, je třeba výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti na příslušné instituce ohlásit.

 
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2014), pokud OSVČ v kalendářním roce:

-  vykonávala zaměstnání,

-  měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

-  měla nárok na rodičovský příspěvek,

-  měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,

-  osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,

- vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,

-  byla nezaopatřeným dítětem (student do 26 let věku).

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus