Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházet


Procházíte 13 příspěvky pro 9 2015

Daňová evidence

Daňová evidence slouží především ke správnému stanovení základu daně z příjmů. Pro daňovou evidenci není předepsána žádná forma, jak by měla vypadat. Pokud podnikatelé nejsou účetní jednotkou ve smyslu ustanovení § 1 zákona o účetnictví(zákon č. 563/1991 Sb.), pak mohou vést daňovou evidenci nebo uplatňovat výdaje stanovené procentem z příjmů.
Daňová evidence dle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) slouží především ke správnému stanovení…

Číst
Kategorie: Články

Podpora pro podnikatele

  • 0

Někdy se může stát, že se podnikateli delší dobu nedaří a nemá žádné příjmy. Může se nechat zaměstnat, nebo přihlásit na úřad práce.

Zvýšené odvody, málo zakázek. To jsou jen některé důvody, kvůli kterým může podnikatel zkrachovat. Evidence podnikatele na úřadu práce tudíž není žádnou novinkou. Nemusí to být jen ten, komu…

Číst
Kategorie: Články

Podnikání jako vedlejší činnost

V dnešní době spousta lidí mají své podnikání jako vedlejší příjem. Kdy je však nutné tuto skutečnost oznámit úřadům?

Zahájení podnikání – samostatné výdělečné činnosti, musí OSVČ oznámit zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) do 8 dnů. Pokud máte samostatnou výdělečnou činnost jako „vedlejší“, nemáte povinnost oznamovat důvod výkonu vedlejší činnosti ČSSZ ani zdravotní…

Číst
Kategorie: Články

Jak správně vyplnit ELDP

Formulář ELDP patří mezi nejdůležitější „evidenční“ dokumenty, které má zaměstnavatel povinnost pravidelně příslušné ČSSZ zasílat. Od roku 2015 si mohou zaměstnavatelé vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění neboli ELDP v elektronické či papírové podobě, elektronická komunikace již není povinná.


Při vyplňování formuláře se používá česká abeceda, tedy i diakritická znaménka. Je důležité, aby…

Číst
Kategorie: Články

Seznam rejstříků

V dnešním článku se ukážeme  praktické nástroje, které jsou užitečné pro každého podnikatele.
Mezi nejčastěji využívané a také velmi praktické patří aktuální rejstříky, na kterých můžeme snadno a rychle zjistit informace o našich potenciálních obchodních partnerech, zákaznících či jakékoli jiné firmě či podnikatelském subjektu, u kterého si potřebujeme ověřit dané skutečnosti. Hodí se nám též v případě,…

Číst
Kategorie: Články

Novinky u dohod o provedení práce

Od října již půjde jednoduše a rychle ukončit dohodu o provedení práce. Účinnosti totiž nabude novela zákoníku práce, která výslovně umožňuje dát výpověď (pokud nebylo ukončení dohody stanoveno jinak) bez udání důvodů s patnáctidenní výpovědní dobou. Nově bude § 77 odst. 4 zákoníku od 1. 10. 2015 říkat:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení…

Číst
Kategorie: Články

Benefity pro zaměstnance

  • 0

Benefity pro zaměstnance jsou ve firmách čím dál tím rozšířenější. Již dávno neplatí, že zaměstnance motivuje pouze výše mzdy. Firemní benefity jsou častým nástrojem u náborů nových zaměstnanců a pomáhají udržovat si kvalitní zaměstnance před odchodem ke konkurenci. Pokud má zaměstnanec na výběr z několika pozic, na které je přijatý, vybírá hodně i…

Číst

Mimika aneb výrazy ve tváři

  • 0

Mimika je důležitou složkou nonverbální komunikace. Jsou to pohyby obličejových svalů, které tvoří výraz ve tváři. Na výrazu tváře se nejvíce podílejí oči a ústa. Ve výrazu tváře se odráží emoce dané osoby, kde se může zrcadlit i několik emocí naráz. Obličej lze tedy definovat, jako prvotní sdělovač emocí, ale…

Číst
Kategorie: Články

Dlouhodobý nehmotný majetek

Co zahrnujeme mezi dlouhodobý nehmotný majetek, definují účetní předpisy. Jedná se zejména o:

Zřizovací výdaje – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (např. nejrůznější poplatky, pracovní cesty, poradenství, nájemné atp.), zřizovacími výdaji ale naopak nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci atd.

Nehmotné výsledky výzkumu a…

Číst
Kategorie: Články

Jednoduché účetnictví

Od příštího roku se má vrátit jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo návrh vyhlášky, která stanovuje obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví.

Novela zákona o účetnictví, která má nabýt účinnosti na začátku příštího roku, navrací jednoduché účetnictví. Nebude ale pro každou malou účetní jednotku. Dotkne se pouze vyjmenovaných účetních jednotek, které budou…

Číst
Kategorie: Články

Ošetřovné

  • 0

Mezi dávky nemocenského pojištění patří i ošetřovné, které většina lidí zná spíše pod pojmem paragraf. Jsou to peníze, které může člověk získat od státu v případě, kdy musí zůstat z vážných důvodů doma na paragraf. Vyplácení paragrafu má svá pravidla nárok na něj nemá každý.

Kdo má nárok, pokud jde o dítě

Ošetřovné…

Číst
Kategorie: Články

Odměna za práci přesčas

Práce přesčas je vykonávaná mimo vaši pracovní dobu a tím pádem děláte i o více hodin než je stanovená týdenní pracovní doba. Zpravidla by člověk, který dělá práci přesčas dostat příplatek ve výši alespoň 25 %.

Práce přesčas se uznává pouze tehdy, jestliže váš zaměstnavatel tuto práci příjme. Rozhodnete- li se…

Číst
Kategorie: Články

Co vše je potřeba k otevření uzavřeného investičního fondu?

  • 0

Uzavřený investiční fond s podílovými listy uzavřeného podílového fondu může pouze standardně obchodovat na kapitálových trzích. Musí být vydán určitý minimální počet uzavřených podílových fondů, ale také nesmí být překročeno vydání uzavřených podílových fondů, navíc vše musí být splněno v určitém čase.

Podílový fond, u nějž investiční společnost z majetku podílového fondu…

Číst
Kategorie: Články