Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Počet nespolehlivých plátců stoupá

Nespolehlivých plátců přibývá opravdu výrazně. Je až podivuhodné, že se tato skupina lidí přiblížila k číslu sto na každý měsíc! Při posledním výzkum to bylo až 12 nespolehlivých plátců denně. Pokud se tímto tempem bude postupovat i nadále, mohlo by jich být ke konci roku až 2500.

V současné době je v evidenci registru plátců DPH celkem 983 nespolehlivých plátců. Jen za minulý měsíc tohoto roku přibylo o 357 nespolehlivých plátců, z čeho vyplývá, že je to více jak 12 neplatičů denně.

Je to však ovlivněno celou řadou faktorů. Avšak hlavním důvodem zůstává to, že finanční správa začala institut nespolehlivého plátce DPH zákeřně využívat. Dříve se totiž prováděla neregistrace k DPH. Generální finanční ředitelství se také brání tomuto problému a snaží se aktualizovat kritéria pro závažné porušení povinností vztahujícím ke správě daně, jež povoluje správci daně k využití institutu nespolehlivého plátce.

Obrovské riziko se staví i před firmy, které mají mezi svými obchodními partnery nespolehlivé plátce. Nebere se totiž rozdíl za odvod daně mezi odběratelem a dodavatelem. Jestliže se některý podnikatel rozhodne spolupracovat se společností, která má státu nespolehlivého plátce v okamžiku uskutečnění plnění, musí za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od ní příjme.

 Nejvíce na pozoru by se však měli mít podnikatelé, kteří spolupracují s pražskými firmami, protože v Praze se vyskytuje největší počet nespolehlivých plátců (32,63%). Jako druhé město se umístilo Brno (24,18%) a na třetím skončil Hradec Králové (7,65%).

Jako další faktor je například stáří firmy. Většinou se totiž jedná o mladší subjekty. Velká většina z nich vznikla na začátku roku 2010 a naopak, pouze 25% podnikatelů fungují déle než 10 let. Také většina nespolehlivých plátců je společnost s ručením omezeným. Pouze ve 3 % případů jde o akciové společnosti. Dále 13 % nespolehlivých plátců jsou fyzické osoby- podnikatelé. A nakonec 2 % jsou zahraniční osoby.

Dalším aspektem je také to, že mají jednoho vlastníka a jednoho statutárního zástupce a to až v 90%. Avšak v 70% z toho se jedná o jednu a tu samou osobu.

Jak se dá status nespolehlivého plátce získat? Hned několika způsoby. Podle GFŘ může toto označení dostat firma, která ohrozila veřejný zájem tím, že jí úřady neuznaly uplatňovaný nárok na odpočet daně a vyměřily ji daň jinak, než deklarovala v podaném daňovém přiznání k DPH. Pokud plátce sníží uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč, může dojít k ohrožení veřejného zájmu. Stejné to je i pro dluhy na DPH, které má podnikatel alespoň 3 měsíce. Může k tomu dojít ale také i tak, že firma nemá v pořádku daňové podklady a úřad jí vyměří daň podle pomůcek alespoň 500 tisíc korun. Za nespolehlivého je považován i podnikatel, který je podezřelý z účasti na podvodu nebo který neuhradil pojišťovací příkaz.

Jako jedna z posledních možností je ta, že podnikatel opakovaně nepodá povinná podání k DPH ani na základě výzvy správce daně.

Od 1. ledna lze navíc získat titul nespolehlivého plátce tím, že při registraci podnikatel uvede nepravdivý údaj ohledně reálného sídla.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus