Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Ukončení studia- jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Mnoho studentů v těchto dnech ukončuje své studium na středních či vysokých školách a řeší, zda musí platit sociální pojištění. Jak ujišťuje Česká správa sociálního zabezpečení, absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění nemají. Pojistné začnou platit až tehdy, kdy se stanou zaměstnanci nebo když začnou podnikat.

Pokud absolventi nastoupí do zaměstnání, musí platit důchodové pojištění, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Tzn., že má se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2 500 Kč měsíčně. Pojistné se hradí i tehdy, pokud pracují na základě dohody o provedení práce a je jim v kalendářním měsíci zúčtována odměna u jednoho zaměstnavatele nad 10 000 Kč. Odvádět pojistné za zaměstnance je v těchto případech povinností zaměstnavatele.

Pokud se absolvent rozhodne podnikat jako OSVČ, musí to oznámit na předepsaném tiskopisu příslušné OSSZ podle svého trvalého bydliště. V tomto případě má povinnost odvádět alespoň minimální zálohy na důchodové pojištění, které pro rok 2015 činí 1 943 Kč měsíčně. 

U zdravotního pojištění je tomu jinak. Absolventům vysokých škol platí zdravotní pojištění  stát ještě měsíc následující po završení vysokoškolského studia. Dnem ukončení studia je přitom den, kdy byla vykonána předepsaná závěrečná státní zkouška, případně její poslední část. Za absolventy středoškolského studia, kteří neplánují pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, platí stát zdravotní pojištění ještě po dobu prázdnin, tedy do 31. srpna.

 Pokud absolvent nezačne pracovat nebo podnikat, musí zdravotní pojištění nějak řešit. Může se přihlásit na úřad práce a po dobu vedení v evidenci uchazečů o práci bude za něj pojistné i nadále platit stát. Jestliže se absolvent na úřad práce nepřihlásí a nezačne ani podnikat nebo pracovat, musí se své zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojišťovně částku 1 242 Kč měsíčně.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus