Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Elektronická komunikace

Vlastníci datových stránek musí povinně komunikovat s finanční správou elektronicky. Je to přínosné nebo ne?

Od roku 2015 musejí daňové subjekty, které mají datovou schránku nebo podléhají povinnému auditu, učinit podání správci daně pouze elektronicky. Tato změna přinesla řadu názorů, zda jde o dobré řešení či nikoliv. Posílat podání elektronicky musí také subjekty, které si zřídily datovou schránku dobrovolně. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce. V případě auditu mají daňové subjekty povinnost činit podání elektronicky pouze u auditu povinného.

Elektronická komunikace s finanční správou sebou přináší také některé nejasnosti. Jedním z bodů byl, jak mají postupovat poplatníci v případě, že elektronické podání je povinné, ale ministerstvo nezveřejnilo příslušný formulář. Navíc když v případě nesplnění elektronické povinnosti následovala podle zákona pokuta 2000 Kč. Finanční správa k tomu později vydala dodatek, že sankce se na případy, kdy není k dispozici příslušný formát, nevztahuje.

Dalším problémem je rozsah požadovaných údajů. V některých případech tak musí daňové subjekty např. doložit prakticky celou rozvahu a výkaz zisku a ztrát, které musí přepisovat do elektronického formuláře, což zvyšuje rozsah práce při přiznání. Poplatníci tím mohou být nepřiměřeně zatěžováni. V situaci, kdy daňové přiznání podává daňový poradce, je otázkou, zda je odpovědný za vyplněné účetní údaje, přestože se na jejich přípravě vůbec nepodílí.

Od zdaňovacího období 2014 musejí poplatníci daně z příjmu právnických osob vyplňovat přílohu o transakcích se spřízněnými osobami. Tuto povinnost mají subjekty, které splňují alespoň jedno z kritérií pro povinný audit a zároveň uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí, vykázaly daňovou ztrátu nebo jsou příjemci investiční pobídky. Podobně je situace řešena také v jiných zemích. V případě přílohy k převodním cenám je problémem rozsah požadovaných údajů a také nejasnosti ohledně správného vyplnění přílohy.

Jaké se dají očekávat změny ohledně elektronických podání do budoucna?

Ministerstvo nedávno připravilo v souvislosti se zákonem o evidenci tržeb novelu, která by měla zakázat přiznání k dani z přidané hodnoty včetně související evidence prostřednictvím datové schránky. Ministerstvo od tohoto zákazu ale po nátlaku od Komory daňových poradců ČR ustoupilo. Prosadilo si však, že pokud bude daňové přiznání nevyhovující bude považováno za neúčinné a poplatník ho bude tedy muset podat znovu. Tím bude mít správce daně méně práce s výzvami k opravě podání, ale zároveň se pro poplatníka zvýší riziko pokuty za opožděné podání.

Ministerstvo financí plánuje od roku 2016 navíc zavedení elektronického kontrolního výkazu, který se bude podávat s daňovým přiznáním a bude informovat o zdanitelných plněních uskutečněných s jiným plátcem. Tato změna má pomoci zlepšit kontrolu daňových přiznání a snížit daňové úniky.

Celý proces elektronizace má přispět k zefektivnění výběru daní. Někdy k tomu ale dochází za cenu rozšiřování povinností daňových subjektů a zvyšování jejich administrativní zátěže.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus