Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jaký je rozdíl v odvodech u OSVČ a u zaměstnanců

V tomto článku si ukážeme jaký je rozdíl v odvodech mezi OSVČ a zaměstnanci.

Srovnání budeme dělat pouze pro OSVČ hlavní, aby data nebyla zkreslena, jelikož OSVČ vedlejší mohou platit daně dvakrát.

Daň z příjmů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uvádí 992 024 aktivních OSVČ z toho 700 726 OSVČ hlavních. OSVČ hlavní do rozpočtu přispěly 5,92 miliardami korun. Zaměstnanců je v evidenci 4 717 489 a celkově zaplatí 123,25 miliard korun.

Průměrný odvod na jednu OSVČ hlavní/rok: 8 445 Kč

Průměrný odvod jednoho zaměstnance/rok: 26 125 Kč

OSVČ tak na daních z příjmu odvádí zhruba 32% toho, co zaměstnanec. Důležité je zmínit, že do průměru odvodů za zaměstnance se počítají také vysokopříjmoví zaměstnanci např. manažeři apod., zatímco mezi OSVČ se počítají pouze živnostníci, kteří mezi všemi podnikateli mají nižší příjmy.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění se vychází z údajů poskytnutých Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jelikož jde o zdravotní pojišťovnu s největším počtem klientů, dají se považovat průměrné statistiky za relevantní. Odvody OSVČ jsou rozdělené na OSVČ hlavní a vedlejší. Při porovnání se nebere v úvahu nemocenské pojištění, které platí OSVČ dobrovolně.

OSVČ, které pouze podnikají, evidovala VZP ke konci roku 2013 celkem 294 203 a odvod těchto OSVČ na zdravotní pojištění byl 6,506 miliardy Kč. Zaměstnanců, za které neplatí stát a současně nepodnikají, evidovala VZP 1 631 070 a tito zaměstnanci odvedli 61,065 miliardy Kč.

Průměrný odvod zdravotního pojištění OSVČ hlavní: 22 114 Kč/rok 

Průměrný odvod zdravotního pojištění zaměstnance: 37 439 Kč/rok (placeno zaměstnancem 12 479 Kč/rok, placeno zaměstnavatelem 24 960 Kč/rok) 

OSVČ hlavní tedy platí na zdravotním pojištění v průměru 56 % toho, co zaměstnanec. Pokud by se ale nezapočítalo, co za zaměstnance platí zaměstnavatel a bral by se čistý odvod zaměstnance, potom platí OSVČ o 44% více než zaměstnanec.

Sociální pojištění

Ke konci loňského roku bylo v ČR 676 188 OSVČ, které platí zálohy na důchodové pojištění. Tato částka činila 21,9 miliardy Kč. Zaměstnanci zaplatili na odvodech 324 mld. Kč (z toho 240 mld. Kč zaměstnavatel).

Průměrný odvod sociálního pojištění na jednu OSVČ platící zálohy/rok: 32 424 Kč

Průměrný odvod sociálního pojištění na jednoho zaměstnance/rok: 68 680 Kč (placeno zaměstnavatelem 50 823 Kč, placeno zaměstnancem 17 857 Kč)

OSVČ tak na sociálním pojištění platí 47 % toho, co zaměstnanci. Je třeba zmínit, že OSVČ nemá prvních 14 dnů nemoci žádné prostředky, zatímco zaměstnanec nemá placené první tři dny. OSVČ nemá proplácenou dovolenou. Zaměstnanci na rozdíl od OSVČ mají právo na ošetřovné.

Celkový počet OSVČ v posledních letech klesá. Důvodem je pokles počtu OSVČ hlavních. V roce 2011 jich působilo v ČR ještě necelých 650 000, zatímco v roce 2014 už „pouze“ 586 000. Jejich počet tak klesl za poslední 3 roky skoro o 10%. Naopak roste počet OSVČ, které mají samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, tzn., že podnikání pro ně není hlavním zdrojem příjmu. Na konci roku 2009 bylo OSVČ vedlejších 306 718 a o 5 let později už 386 244, což znamená nárůst o více než 20%. Tyto čísla svědčí o tom, že mikropodnikatelé závislí pouze na své živnosti mají problémy s přežitím a naopak zaměstnanci začínají navíc podnikat, protože jim nestačí hlavní příjem ze závislé činnosti. Výsledkem tohoto trendu může být až situace, kdy mikropodnikání bude již jen druhou profesí zaměstnanců.


Napište nám svůj názor do diskuze

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus