Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Rozhovor s Mgr. Pavlem Mrázem

  • 0

Mgr. Pavel Mráz působí jako oblastní ředitel pro Olomoucký kraj Business for Breakfast. K této činnosti založil firmu ZdravýPodnik, s.r.o., o které se dozvíte více informací ve 12. bodě.

Nás zajímaly informace zejména o franšízingové společnosti Business for Breakfast.


1. Za jakým účelem byly založené kluby Business for Breakfast?

Kluby Business for Breakfast jsou zakládány za účelem obnovení přirozené vzájemné komunikace a spolupráce regionálních podnikatelů. Cílem pro nás je tedy zaprvé zlepšení atmosféry podnikání v Olomouckém kraji a zadruhé navýšení ekonomické stability kraje.


2. Jaká je úspěšnost klubů v Olomouckém kraji?

Nejsem si jist, podle jakých kritérií byste úspěšnost klubů chtěla hodnotit, nicméně kluby jsou primárně zřizovány jako marketingový nástroj, proto úspěšnost měříme v generování nových obchodních příležitostí pro členy klubů a také v rozrůstající se členské základně. Aktuálně je celkový počet získaných zakázek mezi členy v klubech BforB v Olomouckém kraji 184, celková hodnota obchodů 3.397.581,- Kč a členové si na klubech představili již 131 hostů (za období leden 2015 – květen 2015).


3. Jaké jsou výhody klubů BforB?

Smyslem klubu je pomáhat v udržování a budování vzájemných vztahů mezi podnikateli a současně budování vzájemné důvěry. Výhodou klubu tedy může být např. bezkonkurenční prostředí, prostředí důvěry, kde dané slovo platí a vzájemná inspirace mezi stejně smýšlejícími lidmi s rozhodovacími pravomocemi.


4. Pořádá klub i jiné akce než business snídaně? Jaké?

Klub si může individuálně zorganizovat mimo klubové setkání, které již však nesouvisí přímo s BforB. Jedná se spíše o naplnění potřeby setkání také v mimopracovní atmosféře. Členové tak často činí setkáním u bowlingu, jiné sportovní aktivity, nebo při grilování. My jako zaštiťovatelé licence v Olomouckém kraji pořádáme nad rámec standardních snídaní pouze v lednu PoVánoční networkingový večírek a v červnu Superforum výkonných týmů celé Moravy. Na obou akcích se mohou členové setkat také meziklubově, jinak jsou akce většinou pouze klubové a členové si je spontánně organizují sami.


5. V čem jsou tyto akce jiné než snídaně?

Akce jsou jiné v tom, že jejich atmosféra není výhradně pracovní, jako na snídaních a nemají daný jasný programový rámec. Snídaně jako taková je marketingový nástroj a jako takový musí následovat specifickou agendu, aby fungovala. Mimoklubová setkání naopak slouží jako prostor k dalšímu stmelování, volné zábavě a není zde kladen takový důraz na pracovní efektivitu. Navíc mimoklubová setkání jsou nepravidelná a často organizována spontánně výhradně členy.


6. Kolik korun tyto akce stojí?

Na snídaních BforB se platí pouze snídaně a členský poplatek pokud se rozhodnete stát členem. Akce mimoklubové mají většinou vlastní rozpočet pro zaplacení souvisejících nákladů, jako je catering, vstup na bowling atp.


7. Jaké jsou výhody členství?

Mezi výhody členství patří exkluzivita oboru, možnost být zařazeni do vizitkáře, realizovat zaseknutí v 60s ve členské sekci, realizovat na snídaně 10min zaměřeno na svůj vlastní byznys, realizovat na snídani 3min vzdělávací bod a představit se jako odborník, ale předně je velkou výhodu členství možnost osvojit si unikátní způsob komunikace a tvorby vztahů se svými klienty, či potenciálními zákazníky a díky tomu generovat stabilní příjmy.


8. Jak se můžu stát členem?

O členství se můžete ucházet tak, že se zúčastníte některé ze snídani BforB, kde se seznámíte s místní atmosférou a členy klubu. Pokud se zde budete cítit dobře a pokud budete považovat systém snídaně za přínosný, pak můžete vyplnit přihlášku ke členství a tuto předat členům výkonného týmu daného klubu. Ti se pak rozhodnou, zda vás do klubu přijmou, nebo nikoliv. Jakmile vás přijmou, stáváte se členem klubu.


9. Liší se tato business snídaně od jiných snídaní? Čím?

Neznám mnoho konceptů, které by realizovali pravidelné networkingové snídaně v České republice. Ty koncepty, které znám, většinou mají jiná pravidla své aktivity, např. volnost oborů, bez klubové příslušnosti členů, nepravidelnost nebo nemají definovanou opakující se agendu snídaně. Každý typ konceptu může vyhovovat jiným typům podnikatelů. Výhoda BforB je v tradici delší než 13let, což garantuje ověřenou funkčnost konceptu.


10. Působí Business for Breakfast ve všech krajích naší republiky?

Nikoliv. Aktuálně jsou kluby BforB v oblastech: Ostrava, Moravskoslezský kraj, Zlín, Olomoucký kraj, Brno, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Mladá Boleslav, Praha, České Budějovice, Plzeň


11. Může se člen účastnit více snídaní v jiných městech?

Člen má exkluzivitu oboru a klubovou příslušnost zpravidla v jednom klubu. Pokud by se rád stal členem klubu dalšího, je to možné, nicméně takto může učinit výhradně ve 3 klubech jako jednotlivec. Členové však jiné kluby standardně nenavštěvují, neboť smyslem konceptu je umožnit dlouhodobou spolupráci malé skupiny lidí, kteří se znají a důvěřují si, nikoliv sbírání vizitek a různorodé seznamování v různých klubech.


12. Kromě těchto snídaní máte svoji firmu ZdravýPodnik, s. r. o. Čím se tato firma zabývá?

Firma ZdravýPodnik, s.r.o. se zabývá provozem franšízové licence Business for Breakfast v Olomouckém kraji a také implementací odborné rehabilitační péče do firemního prostředí, speciální IT společností. Poskytováním vysoce kvalifikované fyzioterapeutické péče se tak snažíme vytvářet ve firmách zdravé pracovní prostředí a pomáhat jim při předávání a přijímání zodpovědnosti za zdraví svých zaměstnanců.


Pavlu Mrázovi děkujeme za velmi zajímavé informace. Pokud máte na Pavla  nějaké otázky, kontaktovat ho můžete na emailu: pavel.mraz@bforb.cz

Business for Breakfast pro Olomoucký krajZdravýPodnik, s.r.o.

Kategorie: Naši klienti , Článkyblog comments powered by Disqus