Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Víte kolik času věnuje podnikatel své práci?

Většina českých podnikatelů jsou workoholici a často jim nezbývá čas na rodinu a osobní život. Jak to změnit?

Stále víc žen uvádí, že jejich partner podnikatel je workoholik a práce je pro něho na prvním místě. V dnešní hektické době stále roste pracovní vytížení a to u zaměstnanců i podnikatelů. Zaměstnanci se mohou opřít o zákoník práce a 40-ti hodinovou týdenní pracovní dobu. Jsou však i případy, kdy lidé tráví v zaměstnání více času. U podnikatelů je situace daleko horší. Podle průzkumu se živnostníci a podnikatelé věnují práci až 65 hodin týdně. V průměru to tak vychází, že podnikatelé pracují více než 5 pracovních dnů a také překračují denní pracovní dobu 8 hodin. Existují i extrémní situace, kdy lidé kombinují zaměstnání s podnikáním. Tyto situace nastávají, pokud někdo teprve rozjíždí podnikání a nechce ještě ukončit stávající pracovní poměr. Tento vypjatý styl života se časem promítne na fyzickém a psychickém stavu člověka a je často příčinnou partnerských problémů.

Lidé, kteří jsou pracovně přetížení bývají nazýváni workoholiky. Takoví podnikatelé často toto označení odmítají s tím, že práce pro ně není hlavní náplň života, ale že jim nic jiného nezbývá, pokud chtějí být úspěšní. Workoholismus se vyznačuje tím, že lidé slibují více než mohou splnit a často dělají několik věcí najednou.

Mezi nejčastější znaky zaneprázdněného člověka patří každodenní pracovní režim mimo domov, neúčast na každodenních provozních povinnostech, akcích s dětmi a partnerem, časté zapomínání, nezájem o běžnou komunikaci či emoční nevyváženost. Pro kvalitní život jsou důležité i jiné aspekty než materiální jako např. společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další.

Pokud se situace doma zhoršuje, často se objevují komunikační problémy, častá nedorozumění nebo hádky. Signálem také bývá změna chování partnera a celkově dusná atmosféra. Pokud je příliš vysoké pracovní vytížení nezbytné z důvodu hmotného zajištění rodiny, měl by partner přemýšlet, jak pomoct k řešení takové situace a pokud možno nepřidělávat další starosti. Skutečné problémy nastávají v situaci, kdy živnostník nemá rezervy, má trvalé měsíční náklady a postihne ho pracovní neschopnost nebo druhotná platební neschopnost. Vše může dospět až do stavu, kdy dotyčný nezíská další finanční zdroje a mohou se objevit i exekuce, problémy v rodině a následně psychosomatické a zdravotní problémy.

V takové situaci je potřeba snížit životní náklady a hledat zaměstnání i s nižším ale pravidelným příjmem. To by mělo pomoci situaci uklidnit a zlepšit celkový režim člověka. Důležité je si problém včas uvědomit a mluvit o něm. Je třeba začít u maličkostí jako káva s partnerem, popovídání si s blízkými, jít si zaběhat či zaplavat nebo jiná relaxační činnost. Je potřeba si svůj čas plánovat a držet se stanoveného harmonogramu. V případě, že vytížený člověk se snaží plánu držet a věnuje dostatek času blízkým, měla by ho rodina podpořit pozitivním hodnocením a motivovat ho. Podnikatelé by měli dodržovat duševní hygienu, tzn. pravidelně odpočívat, hýbat se, pobývat na čerstvém vzduchu nebo se těšit z maličkostí. V průběhu každého dne vzniká tělesné a duševní napětí, které je třeba odbourávat pomocí vhodné relaxace.

Pokud situace dojde tak daleko a dotyčný člověk si nedokáže pomoci sám, může vyhledat pomoc konzultanta, kouče nebo psychologa, který mu pomůže se zorientovat v dané situaci, nastavit priority, porozumět sám sobě, své motivaci a ujasnit si další životní cestu. Daný odborník může pomoci i s dalšími oblastmi osobního rozvoje jako motivace, vedení lidí nebo time-management.

Pro řešení problému je důležité, aby si dotyčný podnikatel problém sám uvědomil. Důležitá je osobní motivace každého takto vytíženého podnikatele. Překonání takových problémů lze brát jako osobní úspěch a člověk se z toho může poučit a posunout dál.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus