Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co byste měli vědět o internetové lince

  • 0

Co byste měli vědět o internetové lince

a obávali jste se zeptat

A o čem internetoví poskytovatelé nemluví


Milý čtenáři,

Rozhodli jsme se napsat tyto řádky z toho důvodu, že jsme zjistili, že veřejnosti a snad i Vám chybí informace, jak se vlastně správně zorientovat v nabídkách poskytovatelů.

Na co máte nárok?

Jaké parametry byste měli znát,než se rozhodnete podepsat smlouvu s novým operátorem?


Reklamní letáčky a kouzelné slovíčko AŽ

Ať se Vám to líbí nebo ne, tak jsme VŠICHNI ovlivněni reklamou.

Můžeme o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.

- Jára Cimrman-

Všimněte si, že v reklamách se uvádí a v reklamě existují pouze dvaparametry internetové linky: Cena od, rychlost Až.

Není proto divu, že drtivá část veřejnosti se orientuje jen podle ceny a rychlosti.

Ale jsou tyto parametry pro Vaši linku opravdu ty nejdůležitější?

Jak si správně srovnat nabídku?


Nejlépe si to ukážeme na příkladu ze života

V Televizi jste viděli reklamu na internetovou linku s rychlostí až 40Mbit/s cenou od 349 Kč měsíčně.

Ve schránce Vám přistál letáček od místního poskytovatele s rychlostí až 16 Mbit za 299 Kč měsíčně.

Doma máte linku 5 Mbit za 300 Kč měsíčně.


Teď hned si zkuste sami sebe otestovat.

Co se Vám zdá nejvýhodnější? Je čas provést změnu poskytovatele?


Abychom mohli provést srovnání, je bezpodmínečně nutné si doplnit informace.


Pro správnou volbu a porovnání výhodnosti internetové linky je totiž třeba znát i následující parametry:

Agregace–tento parametr uvádí, s kolika dalšími uživateli bude Vaše linka maximálně sdílena. V pravém slova smyslu hodnota označuje, že linka sdružuje (shlukuje) několik klientů. Agregace internetu 1:10 znamená, že uživatel, který má rychlost internetu 10Mb/s agregaci 1:10 má rychlost připojení v rozsahu od 1Mb/s až maximálně 10 Mb/s. Proto se většinou uvádí slovíčko až, což je rychlost maximální možná.

Jinými slovy: čím je hodnota agregace nižší, tím je to pro Vás výhodnější.

Víte, že zákazníci velkých operátorů mají linky s hodnotou agregace 1:50?


Rychlost minimální – poskytovatelé by Vás měli informovat, jaký je pro vámi zvolený tarif uvedena nejnižší možná rychlost. Rychlost, pod kterou by Vaše linka neměla klesnout.

Víte, že někteří operátoři zaručují minimální rychlost odpovídající pouze 80% rychlosti nejnižšího rychlostního profilu?


Rychlost downloadu – jak rychle budou proudit data do Vašeho počítače (v případě sledování videa, poslouchání hudby, přijímání dat …..)


Rychlost uploadu – jak rychle budou proudit data z Vašeho počítače (v případě, že odesíláte obchodní nabídku, fotografie pro zpracování do fotolaboratoře nebo fotoknihu do výroby, ….)


Servisní podmínky – za kolik hodin/ dnů máte nárok na servisní zásah v případě nefunkčnosti Vaší linky a jaké jsou podmínky?


Cena po skončení závazku – operátoři mají možnost Vám nabídnout zvýhodněnou „akční“ nabídku, která po vypršení určitého časového období skončí. Měli byste se tedy informovat, jaká bude cena Vaší linky po skončení této „akční nabídky“.


Nyní se vraťme k našemu příkladu:


Televizní reklama:

Po prozkoumání webových stránek, se tak dozvíte, že Televizní reklama sice nabízí rychlost linky až 40Mbit, ale pro tuto rychlost je cena 599 Kč měsíčně při úvazku na 12 měsíců (smlouva s automatickým prodlužováním, autoprolongace).

Cena, která zazněla v reklamě „cena od 349 Kč“ platí pro tarif až 2Mb/s.

Při kontaktu s operátorem se navíc dozvíte, že na Vaší adrese nemohou službu až 40Mbit nabídnout, ale můžete mít připojení technologií ADSL, rychlost 2Mb/s a agregací 1:50.

Zajímá nás však, jaká je minimální nabízená služba. Tedy, kolik je minimum, které dostanu za své peníze? A pokud toto minimum má linka nedosáhne, mohu toto reklamovat?

Při pečlivém pročtení všech dokumentů se dozvíte, že u tohoto operátora se účastníkovi zaručuje minimální rychlost odpovídající 80% rychlosti nejnižšího rychlostního profilu uvedeného v Ceníku Služby pro sjednaný tarif.

Což je jistě překvapením. Máte tedy nárok si stěžovat a reklamovat až, když jste 20% pod nejnižším rychlostním profilem.


Zajímavost: Reagovali jsme na reklamu až 40Mbit, ceny od 349 Kč, abychom se nakonec dozvěděli, že na mé adrese mohu mít za 349 Kč minimálně 256 kb/s! Nárok na reklamaci mám až v případě, že mi rychlost klesne pod 204 kb/s.

Každopádně jsme se dozvěděli, že tato společnost umí svou reklamou upoutat pozornost.


Letáček - Místní poskytovatel:

Na stránkách místního poskytovatele se dozvíte, že v rámci akce Vám nabízí rychlost až 16Mbit za 299 Kč po dobu 12-ti měsíců a poté bude linka navýšena na cenu 400 Kč měsíčně.

Agregace je uvedena: 1:10

Minimální rychlost uvádí: 1,6 Mbit/s

Ohledně servisních podmínek jsem nedohledala informace týkající se rychlosti reakce na výpadek a servis mé linky.


Vaše současná linka:

Jste zvídavý a informovaný uživatel, takže si čas od času zkontrolujete a změříte Vaši reálnou rychlost.

Tato Vaše reálná rychlost linky se může během dne měnit. Můžete proto naměřit jinou rychlost ráno, v poledne i večer. Je dobré mít představu, jak se pohybuje Vaše reálná rychlost linky.

K měření reálné rychlosti Vaší linky existuje celá řada různých nástrojů. Ne všechny jsou však spolehlivé a některé mohou výsledky zkreslovat.

S čistým svědomím můžeme doporučit:

www.speedtest.net


Podle průběžného měření tedy víte, že rychlost linky Vám kolísá mezi 4 – 5 Mbit/s.

Váš poskytovatel Vás informoval, že neuplatňuje na své linky agregace.

Servis Vaší linky je do 48 hod.

Jelikož jste již u tohoto poskytovatele několik let, víte, zda je Váš poskytovatel spolehlivý či nikoliv.


 Nyní tedy můžeme provést srovnání a provést rozhodnutí.


Co si vybereme? Která nabídka je pro nás nejvýhodnější?

Zpět k našemu příkladu ze života

TV reklama:                       Rychlost až 40Mbit/s cena od 349 Kč měsíčně

Letáček – místní ISP:      Rychlost až 16 Mbit/s cena za 299 Kč měsíčně

Mám doma:                      Rychlost 5 Mbit/s za 300 Kč měsíčně


Pro přehlednost dávám výsledky zjištění do tabulky.

Poskytovatel

Rychlost max

Rychlost min.

Agregace

servis

cena

Cena po 12 měsících

TV reklama

2,048 Mbit/s

0,204Mbit/s

1:50

Do 4 dnů

349Kč

autoprolongace

Letáček- místní ISP

16 Mbit

1,6 Mbit

1:10

neuvádí

299Kč

399 Kč

Vaše linka

5 Mbit

4 Mbit

1:1

Do 48 hod

300Kč

300 Kč


Závěr si každý dokáže udělat sám.

Nakonec se tedy ukázalo, že doma už mám, co je pro mne to nejlepší i když se to tak na první pohled nemuselo zdát.


KONEC …?

Pro Vás začátek! Umíte si nyní správně srovnat nabídky.Článek nám poskytla paní Jaroslava Žáčková ze společnosti MITRANET.CZ, s.r.o.

Děkujeme za zajímavé informace.

Pokud budete chtít vědět více informací, neváhejte paní Žáčkovou kontaktovat: 
blog comments powered by Disqus