Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

DPH-změny v roce 2015

 U některých služeb jako např. u elektronicky poskytovaných služeb dochází od 1. ledna 2015 k zásadním změnám při určování místa plnění.  Poskytovatelé těchto služeb budou moci zvolit zvláštní režim, pokud je služba poskytována konečnému spotřebiteli do jiného státu.

1. Změna místa plnění

Zásadní změnou u vybraných služeb je to, že pokud jsou tyto služby poskytovány osobám nepovinným k dani, místem plnění je stát, kde jsou koneční spotřebitelé – příjemci těchto služeb – usazení. Tento princip v současnosti platí pouze u poskytovatelů vybraných služeb usazených mimo EU. Pro poskytovatele z EU platí v současné době základní pravidlo, že místem plnění je stát, kde má poskytovatel sídlo. Od ledna příštího roku bude pro určení místa plnění u vybraných služeb rozhodující místo usazení příjemce služby. Na místo plnění nebude mít vliv, zda službu poskytuje subjekt z EU či ze třetí země.

Jedná se o:

-služby rozhlasového a televizního vysílání

-telekomunikační služby

-elektronicky poskytované služby (služba poskytnutá prostřednictvím datové nebo elektronické sítě)

2. Zvláštní režim jednoho správního místa

Od 1. ledna 2015 do zákona o DPH je zaveden zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných. Pokud si poskytovatel vybraných služeb zvolí zvláštní režim jednoho správního místa, vyhne se povinnosti registrace k DPH, povinnosti podávat daňová přiznání k DPH a odvádět DPH ve státech EU, kde jsou usazení příjemci jeho služeb. Aby se poskytovatel vybraných služeb mohl zaregistrovat do tohoto zvláštního režimu, nesmí být usazen v dotčených členských státech spotřeby. Pokud si zvláštní režim jednoho správního místa subjekt zvolí, musí být uplatňován ve všech státech EU.

Pokud se poskytovatel vybraných služeb rozhodne využít zvláštní režim jednoho správního místa v České republice, může se prostřednictvím daňového portálu do tohoto režimu zaregistrovat. Jsou rozlišovány dva režimy: režim EU a režim mimo EU.

Do režimu EU se v ČR lze zaregistrovat při splnění těchto podmínek:

-je v ČR registrován k DPH jako plátce či osoba identifikovaná,

-má v ČR sídlo nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu,

-není registrován ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném státě EU.

Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která:

-nemá na území EU sídlo ani provozovnu,

-nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě,

-není registrovaná k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Subjekty se mohou do zvláštního režimu registrovat od 1. října 2014 s tím, že účinnost registrace provedené do 31. prosince 2014 nabývá k 1. lednu 2015. Tím podává pouze jedno daňové přiznání za zdaňovací období, kterým je kalendářní čtvrtletí. V daňovém přiznání uvádí celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb (včetně DPH v tamní platné sazbě) za každý členský stát, ve kterém jsou usazení jeho koneční spotřebitelé. Částky budou v daňovém přiznání uváděny v eurech. Po podání přiznání dojde automaticky k vygenerování referenčního čísla daňového přiznání. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby částky v přiznání uvedené. Platba bude provedena na zvláštní eurový účet Finanční správy ČR.


 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus