Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zaměstnávat znevýhodněné se vyplatí- budete mít výhody při veřejných zakázkách

  • 0

Zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané, bezdomovce, propuštěné vězně, nebo třeba seniory by mohlo přinést už brzy své výhody. V novele zákona o veřejných zakázkách by se měla objevit novinka v podobě podpory sociálních firem právě při soutěžích o veřejné zakázky.

Český zákon pamatuje daleko více na osoby se zdravotním postižením, ale ne na ty sociálně znevýhodněné. Podniky, které se orientují na Romy nebo propuštěné vězně, často hrají o přežití.


Sociální podnikání je činnost firem, které usilují nejen o zisk, ale také o dosažení sociálních cílů. Cílem je zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu. Jde o absolventy, dlouhodobě nezaměstnané, seniory, bezdomovce, propuštěné vězně či zdravotně postižené. V Česku je aktuálně registrováno kolem 200 sociálních podniků.


Dosavadní podpora je zneužitelná

V současné době mohou podnikatelé, kteří zaměstnávají znevýhodněné, žádat o mzdový příspěvek na nové místo, které je vytvořeno pro člověka z úřadu práce. Příspěvek je poskytován maximálně na jeden rok. Dotace tak může být zneužita opakovaným náborem nových lidí místo snahy udržet stálé zaměstnance. 


Výhody při veřejných zakázkách

Nárok na výhody při veřejných zakázkách bude mít firma, která bude mít mezi zaměstnanci třicet procent znevýhodněných osob. Pro lepší aplikatelnost do praxe vznikne Rada pro sociální ekonomiku, jejíž členy budou zástupci Úřadu práce nebo ministerstva práce. Ta bude rozhodovat o tom, kam pomoc zacílit. Tato podpora by měla platit od roku 2017. 

Novinka v podobě zvýhodnění sociálních podniků se objeví v novele zákona o veřejných zakázkách, a to v jednom z článků nové evropské směrnice. Ta mluví o možnosti zvýhodnění u chráněných dílen a sociálních podniků s 30 % znevýhodněných zaměstnanců.
blog comments powered by Disqus