Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Může pojišťovna krátit pojistné plnění při opravě havarovaného vozu?

Ústavní soud se zabýval stížností vlastníka automobilu poškozeného při dopravní nehodě, kdy pojišťovna vyplatila pouze část nákladů na opravu vozidla a to z důvodu použití nových náhradních dílů.

Každý z nás se může potkat se situací, kdy bude při dopravní nehodě poškozen náš automobil. Po provedené opravě vozu byla uplatněna náhrada škody u pojišťovny, nicméně požadovaná náhrada byla pojišťovnou ponížena. Jako důvod pojišťovna uvedla, že použitím nových náhradních dílů došlo ke zhodnocení havarovaného vozidla.

V červnu se k této problematice vyjádřil ve svém nálezu Ústavní soud (dále jen „ÚS“) – I. ÚS 1902/13 ze dne 11. června 2014. V projednávané věci se jednalo o situaci, kdy došlo při autonehodě k poškození automobilu. Nebylo sporu o tom, že majitel poškozeného vozu nehodu nezpůsobil. Poškozený si nechal automobil opravit za cenu 78.616 Kč a tuto cenu uplatnil vůči pojišťovně jako náhradu vzniklé škody. Pojišťovna oproti očekávání snížila náhradu škody o 29 % a poslala poškozenému pouze 55.691 Kč. Jako odůvodnění uvedla, že vlivem použití nových náhradních dílů došlo ke zhodnocení daného vozu.

Tuto situaci tedy řešil ústavní soud, který rozhodl takto: pojišťovna není oprávněna krátit náhradu škody při opravě havarovaného automobilu z důvodu použití nových náhradních dílů a to mimo jiné z následujících důvodů:

  • už při samotné havárii dochází ke snížení hodnoty vozu,
  • použitím nových náhradních dílů nevzniká tzv. zhodnocení vozu,
  • poškozený nemůže být nucen při opravě používat staré či neoriginální náhradní díly,
  • nelze přenášet úhradu nákladů na poškozeného,
  • rozhodnutí ÚS jsou pro obecné soudy závazné (neakceptování II. ÚS 2221/07).

Závěrem ÚS uvádí, že právní názor v nálezu učiněný je již také plně v souladu s § 2969 nového občanského zákoníku.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus