Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Evropské dotace: Využijte zbylý čas

  • 0

Objem žádostí z evropských projektů téměř dvojnásobně přesahuje množství peněz, které má Brusel pro Českou republiku vyčleněné. Přesto je Česko v čerpání prostředků nejhorší  z celé Evropské unie. Množství peněz, o které by země mohla přijít, chce stát snížit rychlými výzvami.

Přestože minulé plánovací období 2007 až 2013 skončilo, nová vláda se snaží změnit pozici ČR v čerpání evropských dotací.

Česká republika měla v období 2007 až 2013 k dispozici 26,7 miliardy eur, v přepočtu více než 808 miliard korun, o které mohli oprávnění žadatelé žádat prostřednictvím 26 operačních programů.

Kolik bylo podáno žádostí? Podle měsíční monitorovací zprávy v programovém období 2007 – 2013 je stav následující: Od počátku programového období bylo na území České republiky podáno 103 919 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 464,8 miliardy korun. To představuje 181,3 % celkové alokace Národního strategického referenčního rámce, což je základní programový dokument České republiky pro využívání fondů EU v tomto období.

Kolik bylo přiděleno dotací? Řídící orgán a zprostředkující subjekty vydaly 49 070 smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 738,7 miliardy korun, což činí 91,4 % celkové alokace. Kolik bylo proplaceno? Proplacené prostředky dosahují 514,9 miliardy korun, tedy 63,7 % z celkové alokace. Certifikované výdaje předložené Evropské komici činí 385,5 miliardy korun, což je 47,7 % celkové alokace.

Zájem ze strany žadatelů o finanční podporu z EU fondů v České republice podle podaných žádostí přesahuje téměř dvojnásobné množství donátorů. Takže v zájmu dotace problém nevězí. Potíže jsou s Operačním programem Životní prostředí, Integrovaným operačním programem a některými Regionálními opráními programy.

Proč tak málo proplacených dotací? Příčin toho, proč výše proplacených dotací dosahuje pouze 63,7 % je několik: V realizační fázi jsou mnohé projekty zpožděné, a to nejen z důvodu na straně příjemců. Roli ve zpoždění hraje vliv novely zákona o veřejných zakázkách z roku 2012, v jejímž důsledku se u mnoha projektů řeší odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku. Další příčinou je složitá cesta malých a středních podnikatelů k úvěrům, které by mohli využít pro spolufinancování, a to přes veškeré deklarace českých bank o jejich podpoře. Nebezpečím jsou i takzvané „mrtvé“ projekty, které se realizovat nebudou.

A nelze nezmínit i složitou administrativu – pro kvalitní zpracování žádosti je velmi často nutná spolupráce s poradci. Firmy jsou navíc nuceny vyčlenit i vlastní zaměstnance pro administraci projektu po dobu jeho životnosti.

Přes veškeré prognózy výše částky, kterou bude Česká republika vracet do Bruselu je 60 miliard korun. ČR je na nejhorší pozici v čerpání peněz z evropských fondů za období 2007 až 2013. Pro zájemce o využití posledních dotací je velmi důležitá rychlá a důsledná příprava a načasování realizace projektu.

V průběhu hodnocení podané žádosti o dotaci je velmi vhodné zahájit výběrové řízení na dodavatele, které obvykle trvá dva až tři měsíce. Vztaženo k dnešku, na samotnou realizaci vychází zhruba jeden rok. Realizace podpořených projektů včetně vyúčtování podpory příslušné dotace musí být totiž dokončena do 30. června 2015!

Získejte náskok – pro následující období 2014 až 2020 je vytvořeno 18 operačních programů. Objem prostředků, které má ČR možnost získat pro toto období je 20,5 miliardy eur. První výzvy se očekávají až v druhém pololetí roku 2014.

Proč však polovinu roku 2014 nevyužít k získání náskoku pro nové programovací období a přípravě zásobníku projektů? Žadatelé, kteří mají zkušenosti s žádostmi o dotaci vědí, že při vypsání konkrétních výzev k podání žádosti většinou poměrně krátký. Zejména pokud projekt obsahuje stavební práce a žadatel musí předložit územní rozhodnutí či stavební povolení.

Kategorie: New Wave Serviceblog comments powered by Disqus