Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podnikatelé budou muset daně řešit pouze elektronicky

Od roku 2015 čeká vlastníky datových schránek nová povinnost, s daňovým úřadem budou muset komunikovat pouze elektronicky. Pokud to nesplní, dostanou pokutu.
 
Všichni podnikatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku, budou mít povinnost posílat podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky. Dále chce sněmovna navíc zavést pokuty pro ty, kteří učiní podání jinak než elektronicky. 
Podle novely daňového řádu (§72 odst. 4 a navazujících §) bude od ledna platit, že pokud má daňový subjekt zřízenu datovou schránku, bude muset činit podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky – datovou zprávou. Tato povinnost se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání.
Povinnost elektronického podání se nevztahuje na zaměstnance, kterým provede roční zúčtování daně zaměstnavatel, a kteří si nebudou podávat sami daňové přiznání.
Za nesplnění elektronické komunikace 2000 Kč pokuty
Novela však přináší v souvislosti s elektronickým podáním i další novinky, které podnikatele zrovna nepotěší. Zavádí totiž sankce za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Pokud podnikatel učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli tak měl udělat, vznikne mu automaticky pokuta ve výši 2000 korun za každé jednotlivé podání. Až na 50 tisíc korun se může tato sankce zvýšit, pokud nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky podnikatel závažně ztěžuje správu daní. 
 
Jak si zřídit datovou schránku pro fyzické i právnické osoby?
Způsoby zřízení datové schránky se liší podle osoby žadatele. Jinak probíhá zřízení v případě fyzické osoby, jinak u živnostníka, právnické osoby nebo orgánů veřejné správy. 
 
Zřízení datové schránky pro FO:
-pro fyzické osoby jsou datové schránky nepovinné. Záleží jen na osobním rozhodnutí potenciálního žadatele. Pokud se fyzická osoba pro zřízení datové schránky rozhodne, k vlastnímu zřízení dochází do třech pracovních dnů od podání žádosti. Existuje nělikok způsobů podání žádosti.
1) první možností je přes Czech Point, který nelznete na vybraných pobočkách České pošty nebo městských úřadů.
2) druhou možností je zaslání společně s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu Ministerstva vnitra. S tím je spojený poplatek za ověření podpisu ve výši 30 Kč. 
3) třetí možností je  elektronickou poštou, kdy žadatel zašle vyplněnou a podepsanou žádost elektronickým podpisem na příslušnou adresu Ministerstva vnitra.
 
Zřízení datové schránky pro PO:
-právnické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají datovou schránku zřízenou automaticky. V případě, že PO ještě zapsána není, je jí schránka zřízena bezodkladně poté, co ministerstvo obdrží informaci o zapsání PO do obchodního rejstříku. PO má nárok na zřízení jedné datové schránky a stejně jako u FO je její zřízení bezplatné.
 
Výhody a nevýhody datových schránek
 
Mezi hlavní výhody datových schránek patří rychlost doručení, úspora času a přístupnost z jakéhokoliv místa, kde je připojení k internetu. Výhodou zejména pro úřady je jistota toho, že se příjemce nemůže vyhnout doručení poslaného dokumentu. Určitou nevýhodou pro uživatele datových schránek je nutnost jejich pravidelného vybírání. Dále není vhodná pro ty osoby, které nemají přístup k internetu, nebo jim nechodí mnoho úřední korespondence. 
 
 
 
 
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus