Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 6 příspěvky pro 6 2014

Klube se Vám v hlavě podnikatelský nápad?

 • 0
Komerční banka a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR odstartovaly další ročník grantového programu pro začínající podnikatele 
Nastartujte se. Program je šancí pro ženy i muže, kteří se nebojí podnikat.
Pomůže novým firmám na svět a na rozjezd té nejlepší přispěje částkou 300 000 Kč.
 
Rozjet vlastní firmu…
Číst
Kategorie: New Wave Service

Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu

 • 0
 1. Musím při živnosti předložit výpis z rejstříku trestů?
  Živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence rejstříku trestů, obdrží jej v elektronické podobě.
 2. Kde zjistím jednotlivé druhy živnosti?
  Živnostenský zákon rozlišuje 4 druhy živností podle toho, jaké podmínky musíte pro jejich provozování splnit. Jde o živnost volnou, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované.…
Číst

Každá druhá firma v Česku se stala obětí hospodářské kriminality

 • 0

K hospodářské kriminalitě dojde pokaždé, když je někdo uplacen ve veřejné zakázce, když dojde ke korupci ve vládním sektoru, nebo když jsou zfalšovány akcie nebo jiné cenné papíry.

Hospodářská kriminalita = jde o způsob odcizení velkého množství kapitálu ve prospěch potřeb jiné osoby nebo organizace. Jedná se o druh zločinu, který je…

Číst

Nezapomeňte na založení dokumentů do sbírky listin

 • 0

Obchodní společnosti a družstva mají během léta povinnost uložit své dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Je třeba upozornit, že pro některé zvláštní skupiny právnických osob mohou existovat odchylná pravidla stanovena zvláštními právními předpisy.

Sbírka listin = dokumenty v ní uložené poskytují hlavně údaje o hospodaření společnosti. Ve sbírce listin v obchodním rejstříku…

Číst
Kategorie: Chytrá kancelář

Myšlenkové mapy

 • 0

Na akci "Rozjezdy roku 2014" jsme se mimo jiné zúčastnili i  workshopu na téma "Využití myšlenkových map v podnikání". Zde přinášíme naše postřehy, které vám mohou pomoci se lépe zorientovat ve svých úkolech.

Myšlenková mapa je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Myšlenková mapa pomáhá uspořádat a…

Číst
Kategorie: Odborné semináře

Recenze knihy - Strategie modrého oceánu

 • 0

STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU - W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Snahou této knihy je vyrovnat se s nerovnováhou rozšiřování příležitostí a snižování rizika, jimiž se řídí vytváření a ovládnutí modrých oceánů, prostřednictvím výkladu metodologie (použitého postupu) potvrzující tvrzení autorů. Předpokládají zde principy a analytické systémové rámce nezbytné pro úspěch v modrých oceánech,…

Číst
Kategorie: Recenze knih